Aktuellt!

Det går framåt!

Nu har starten gått för den tekniska planeringen av Östra Ingå vattenandelslags ledningsnät!  Planeringen görs i samarbete med Ingå kommun som samtidigt planerar en huvudlinje för vatten och avlopp mellan Störsvik i Sjundeå och området invid Teboil-stationen i Degerby kyrkby, Se kartan nedan!

Ingå kommun har också ansökt och beviljats medlemskap i vattenandelslaget. Kommunstyrelsen skickade den 25.1.2021 ut förslaget till utvecklingsplan för vattenförsörjningen för utlåtande – bland annat till Degerby vattenandelslag i kyrkbyn och Östra Ingå vattenandelslag i resten av Degerbyområdet.

Besluten för östra Ingås del är viktiga bland annat då det finns en hel del fastigheter som har bytt ägare och det är aktuellt med hur vatten- och avloppslösningarna skall skötas. I många fall är det fråga om inflyttning till kommunen och reparation av en gammal fastighet.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor i juni år. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

  • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

  • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

  • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

  • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
  • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

  • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

  • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta projektkoordinator Jarl Boström tel.  0500 449 334 eller per epost info@ingavatten.fi  .

Dags för politikerna i Ingå att ta ansvar

Det säger Håkan Fagerström i intervjun som återges under Andelslaget, Aktuellt. Där finns också intervjun med kommunens miljöchef Elina Röman som understryker att det är bättre för miljön att avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen. Klicka här.

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här