Aktuellt!

OBS OBS OBS!

23.11.2022

Välbesökt blev vatteninfon på Furuborg på onsdagen. Peter Bergman informerade för kommunens del om projektet som berör både Degerby vattenandelslag och Östra Ingå vattenandelslag. Risto Saarinen berättade om vilka kostnader och åtgärder som är att vänta på Degerby detaljplaneområde.

02.11.2022

Byggstarten har gått!

Byggnadsarbetena på vatten- och avloppsledningen mellan Störsvik i Sjundeå och Degerby har inletts. Rören har lyfts fram till åkerkanten. Den här delen av byggnadsarbetena tar Ingå  kommun hand om. Samtidigt kan Östra Ingå vattenandelslag börja bygga ledningar till de fastigheter som gjort ett anslutningsavtal. Den här andelen längs Kopparnäsvägen och Kärrbyvägen blir färdig i slutet av nästa sommar.

Redan på våren är det meningen att arbetena på Degerby detaljplaneområde inleds.

Andelslagets ordförande Tapio Kallio manar till aktivitet:

 • Fastighetsägarna kan ansluta sig med en anmälningsblankett. När tillräckligt många beställningar finns besluter vi på vilket område  vatten och avlopp byggs. Det lönar sig för alla som vill ha vattenledning och avlopp till sin tomt att vara aktiva och också att uppmana sina grannar att ansluta sig.

OBS! Anmälningsblanketter och infomaterial finns på byakontoret Furuborgsvägen 6 som säkrast är öppet lördagar 12-16 .

Du kan också ladda ned blanketten för att ingå ett avtal om fastighetsanslutning här. Avtalet följer leveransvillkor som kan laddas ned här.

Observera också detta:

Nu återstår bara några avgörande steg på vägen till Östra Ingå vattenandelslags vatten- och avloppsnät.

Andelslaget har ett hundratal  medlemmar, som vill ha avlopp och vatten till sina fastigheter. Det här visar på ett intresse för en lösning, men ännu räcker det här inte till.

Andelslaget har delat ut anmälningsblanketter för att få information om vilka som verkligen är beredda att investera och i så fall om det för deras del gäller enbart vattenledning eller också avlopp. På basen av beställningarna kan andelslaget utföra en mera exakt planering över hur vidsträckt det område ska bli dit vatten- och avloppsnätet byggs. Tillsvidare har ett fyrtiotal beställningsblanketter lämnats in.

Ett anslutningsavtal utgör det slutliga steget. Anslutningsavtal har i det första skedet krävts för avsnittet Degerby-Störsvik där byggnadsarbetena inleds. 15 anslutningavtal har hittills undertecknats. Avtalet innebär att andelslaget lovar bygga ledningarna till tomten och fastighetsägaren lovar betala  anslutningsavgiften enligt det gällande priset. När alla dessa steg är avklarade och rören på tomten installerade – rinner vattnet ur kranarna och avloppet drar.

Den senaste kartan över planerna

Teckenförklaring:

Gröna punkter = pumpens placering på fastigheten

Röda streck = fastighetsgränser


Suunnitelma_LPS_Inkoo-26.9.2022_1

Affärsplanen fick beröm redan i januari

 • Det ser ut som en väldigt väl genomtänkt plan. Men den måste givetvis behandlas noggrant, lånegarantin utgör en stor summa. Projektet innebär  ett klart framsteg för hela området.

Konstaterade kommundirektör Robert Nyman när Östra Ingå vattenandelslags Risto Saarinen presenterat den affärsplan, som ska göra det möjligt för kommunen att gå vidare med sina beslut  att utveckla vattenförsörjningen i Degerby och  övriga delar av östra Ingå. Kommunen har tidigare beslutat att projekt av den här typen kan stödas bland annat med en lånegaranti.

Förslaget presenterades vid ett teamsmöte på fredagen den 14 januari  för kommunens ledande tjänstemän. Förutom Robert Nyman deltog förvaltningsdirektören Eija Taskinen, kommuningenjören Piia Nordström, miljöchefen Julia Scheinin.  Andelslaget har lagt ned mycket bakgrundsarbete och grundliga utredningar på planen. Avsikten är att andelslaget  ska anhålla om att kommunen skulle bevilja en lånegaranti på 2 miljoner euro. Det är ännu öppet vilken summa som kommer att behövas, det beror bland annat på betalningsvillkoren.

Lånegarantin behövs i första hand för att man ska kunna bevilja dem som ansluter sig en avbetalningstid. En längre betalningstid kan leda till fler anslutningar. Anslutningskostnaderna per fastighet beror i hög grad på antalet anslutningar.

Ju fler som ansluter sig, desto förmånligare blir  priset. Av erfarenhet vet man att så snart grävskoporna kör i gång ökar intresset också bland dem som varit tveksamma. Därför är det svårt att på förhand precisera antalet anslutningar.

Nätverket för vattenförsörjningen är planerat att omfatta ett område med 392 fastigheter på de här områdena: Kocksbyvägen, Kopparnäsvägen, Kärrbyvägen, Stävö, Torbackavägen, Sandarna och Degerövägen.

 • Vi har fått väldigt många förfrågningar från Degerö och hoppas kunna utvidga också ditåt, fastslog vattenandelslagets styrelsemedlem Leif Nystén.

Andelslagets affärsplan och ansökan om lånegaranti avancerar vidare till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och troligen också kommunfullmäktige, fastslog kommundirektören.

Risto Saarinen:

Allt skäl att ansluta sig som medlem

Risto Saarinen har gjort en långvarig insats i vattenförsörjningsfrågor. Han har jobbat inom både statliga, kommunala  och privata företag när det gäller vattenförsörjning och vattenskydd. Han tillbringar sin fritid i stugan på Stävö och eftersom kajakpaddling är ett fritidsintresse känner han väl till vattnen utanför Vormö och Kopparnäs.

Han är övertygad om att Östra Ingå vattenandelslag  nu har en möjlighet att ordna de vattenförsörjningstjänster för de fast och fritidsbosatta som Ingå kommun inte i samma utsträckning kan förverkliga:

 • Ingå kommuns ekonomiska stöd för projektet är  avsevärt och det lönar sig verkligen att genast från början gå med, åtminstone genom att reservera en anslutning.

Ingå kommun har också ansökt och beviljats medlemskap i vattenandelslaget.

Besluten för östra Ingås del är viktiga bland annat då det finns en hel del fastigheter som har bytt ägare och det är aktuellt med hur vatten- och avloppslösningarna skall skötas. I många fall är det fråga om inflyttning till kommunen och reparation av en gammal fastighet.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor för ett par år sedan. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

 • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

 • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

 • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

 • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
 • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

 • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

 • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta styrelsens ordf. Tapio Kallio tel. 0400 407 791 eller sekreterare Leif Nystén tel. 0400 874 362, per epost info@ingavatten.fi  .

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här