Aktuellt!

ÅRSMÖTE 16.9.2021 kl. 18.30 på FURUBORG

adress Furuborgsgränd 4, 10160 Degerby. Se karta

Möteshandlingarna skickas till medlemmarna den 9 september 2021 per e-post.

Inför andelsstämman har ordföranden för Ingå kommunstyrelse Henrik Wickström sänt följande hälsning till andelslagets medlemmar:

’Frågan om att utveckla kommunaltekniken i Degerbyområdet har varit aktuell under en lång tid. Helheten är omfattande och den inkluderar även diskussioner med andra kommuner. I samråd med vattenandelslagen ska vi försöka få fram en konkret lösning och plan om att hur vi kunde jobba vidare i ärendet. Redan nästa vecka kommer andelslagen och kommunens representanter samlas till ett möte.”

Planeringen avancerar

Planeringen för huvudlinjen från Pickala till Degerby är klar och Östra Ingå vattenandelslag fortsätter nu med planeringen för Kocksbyvägen, Kopparnäsvägen och Kärrbyvägen som ligger närmast huvudlinjen.

Det här kom fram vid informationen på Degerbydagen. Underhandlingar med de två vattenandelslagen och kommunen har förts och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström lovade föra diskussionerna vidare med det snaraste.

Karis Telefons representanter var på plats och informerade om möjligheterna till optisk fiber i samband med linjedragningen. Mera information ges via länken under avsnittet Teknik på de här sidorna och Karis Telefon har per epost skickat ut information till de medlemmar i l Östra Ingå vattenandelslag som anmält intresse för fiber.

Vattenandelslagens samarbetsvilja ger hopp

 • Det här är verkligen positivt, nu kan vi börja hoppas på att Degerby bevarar livskraften och skolan och daghemmen får fler barn, sa Ingå kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström efter vårens möte mellan representanter för kommunen, Degerby vattenandelslag och Ingå Östra vattenandelslag avslutats i god stämning.
 • Det finns ett tjugotal lediga tomter i Degerby och möjligheterna att få dem bebyggda ökar när också avloppsfrågan får en lösning.
 • Ännu återstår mycket att diskutera och förhandla om, det var Degerby vattenandelslags ordförande Kimmo Lassander och Ingå Östra vattenandelslags ordförande Tapio Kallio eniga om.
 • Den 19 maj håller Degerby vattenandelslag sitt årsmöte och då ska fler frågor som gäller kostnader och finansieringsmöjligheter ventileras.
 • Ingå kommuns kungörelse om terrängundersökningarna för linjen Degerby-Störsvik publicerades genast efter onsdagens möte.
 • Nedan den senaste kartan:

Ingå kommun har också ansökt och beviljats medlemskap i vattenandelslaget. Kommunstyrelsen skickade den 25.1.2021 ut förslaget till utvecklingsplan för vattenförsörjningen för utlåtande – bland annat till Degerby vattenandelslag i kyrkbyn och Östra Ingå vattenandelslag i resten av Degerbyområdet.

Besluten för östra Ingås del är viktiga bland annat då det finns en hel del fastigheter som har bytt ägare och det är aktuellt med hur vatten- och avloppslösningarna skall skötas. I många fall är det fråga om inflyttning till kommunen och reparation av en gammal fastighet.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor i juni år. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

 • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

 • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

 • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

 • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
 • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

 • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

 • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta styrelsens ordf. Tapio Kallio tel. 0400 407 791 eller sekreterare Leif Nystén tel. 0400 874 362, per epost info@ingavatten.fi  .

Dags för politikerna i Ingå att ta ansvar

Det säger Håkan Fagerström i intervjun som återges under Andelslaget, Aktuellt. Där finns också intervjun med kommunens miljöchef Elina Röman som understryker att det är bättre för miljön att avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen. Klicka här.

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här