Aktuellt i andelslaget

I våras beslöt kommunfullmäktige i Ingå enhälligt att för åren 2021 och år 2022 för Östra Ingå Vattenandelslag reservera ett bidragsanslag på 300 000 euro var, totalt alltså 600 000 euro! Nu gäller det att lösa ytterligare frågor på vägen.

Vattenandelslagets årsmöte 27.9. kl. 12

Östra Ingå vattenandelslags årsmöte hålls söndagen den 27.9. kl. 12 på Igormuseets gård, Furuborgsvägen 6. Använd kyrkans parkeringsplats eller torget om du kommer med bil. Obs! Använd andningsskydd om du går in på Igormuseet där en karta finns! Mötesdagen framskjuten med en månad för att ge tid för kommunens behandling av frågor som berör andelslaget. Den kommunala pandemigruppens direktiv har tagits med i arrangemangen. Mötet är avsett för medlemmar i andelslaget! Andelslaget kollar just nu upp medlemsförteckningen och de som anmält sig som medlemmar, men inte ännu fått räkning på medlemsavgiften 300€ kommer inom kort att få det.

Här är länken till föredragningslistan:

https://drive.google.com/file/d/1iG3lGKFxCU6liSnqHS29a19jvh_0U3ge/view?ts=5f704628

wifiadressen på Igormuseets gård och inne i Igormuseet: IGOR / Igorigor

Dags för politikerna i Ingå ta ansvar för Degerby

  • Det mesta är faktiskt klart för en dragning av avlopp från Degerby till Sjundeå och vidare mot Kyrkslätt och Esbo. Röret under Pickalaviken är byggt och ett område för vattentag i Sandarna har köpts och vatten i vattentaget räcker till för hela Degerbys behov. Planen för vattenförsörjning blev klar redan 2010, den behöver nu bara uppdateras av kommunen.

Håkan Fagerström, själv bosatt på Skattbondas vid Degerövägen, är förundrad över att planerna på att ge hela Degerby en ordnad vatten- och avloppsförsörjning inte har gått snabbare framåt sedan i fjol.

Håkan Fagerström hoppas innerligen att det blir ordning på vatten- och avloppsfrågorna i Degerby.
  • Alla är ju medvetna om att det i dag inte går att sälja tomter i Ingå, trots att där redan finns ett bra utbud av tomter klara med kommunalteknik, t.ex. på Smedsområdet.  Och det går inte heller i Degerby kyrkby i väntan på att detaljplanen ska bli klar, den har vi fått vänta på i många år och tomter ligger osålda eftersom avloppsfrågan är olöst. Det gamla vattenandelslaget är inte intresserat av att sköta den här frågan.

Intresset för Östra Ingå vattenandelslag är stort också längs Degerövägen och Håkan Fagerström är övertygad om att ett fungerande vattenandelslag kan medverka till att ännu fler sommarboende kan bli intresserade av fastboende. Det gäller också Degerby i stort som ju numera ligger bra till för utflyttning från huvudstadsregionen.

  • Nu måste politikerna i Ingå ta sitt ansvar, säger han, och hoppas att de rätta krafterna faktiskt verkar för att underlätta den inflyttning som med rätt enkla medel snabbt kunde bli möjlig för en kommun som är väl värd all tillväxt den kan få.

De totala kostnaderna i fokus

Behöver vi verkligen ett avloppsnät och ett nytt vattenandelslag i Östra Ingå?

Varför ska de som investerat stora pengar i ett eget reningsverk igen punga ut med ännu mera pengar för att få ett nytt gemensamt system? Ingen som byggt sitt hus efter 2004  har ju ens fått byggnadstillstånd utan att ha reningsfrågan löst.

Och vilka blir driftskostnaderna? Per månad och per år?

Det är de här frågorna som surrar i luften i hela Östra Ingå just nu.

Det är kommunens miljöchef Elina Röman innerligen medveten om, själv bosatt på området som hon är – i ett hus byggt efter 2004.

  • Det är alldeles klart att man ställer sig de här frågorna, säger hon och tror att det bara är få som tänker först på sådant som miljöbelastning och hållbar utveckling.
  • Det är de totala kostnaderna man tänker på – och vill ha exakt information.

Exakt hur alla fastigheter på hela området har rening och vattentillgång i skick kan Elina Röman inte svara på direkt, men hänvisar till de kartläggningar Västra Nylands vatten och miljö gjort med start på Malm-Torbacka-området 2011, fortsättning i Degerby kyrkby och Kocksby  2013, i Kärrby 2014 och på Stävö 2017.

I Degerby kyrkbyområdet som sträcker sig längs väg 51 ända till Fremböle fanns det för sju år sedan 50 fastigheter, de flesta byggda före år 2000. Där var då över 40 procent av avloppssystemen i akut behov av förnyelse och klara och snabba beslut och information var efterfrågade. Detsamma gällde Kocksby- och Kärrby-områdena.

Uppgifter om dagsläget finns det alltså inte, men hushållsavloppsförordningen som uppdaterades 2017 har bidragit till att privata reningsverk installerats i synnerhet vid nybyggen eller ombyggnader.

Ett faktum är att slammet också från de fastighetsvisa reningsverken ska transporteras bort, längs landsvägen. Slammet från glesbygden är avfall som kan kräva betydligt kraftigare reningsinsatser än det avloppsvatten som kommer direkt från hushållen som är anslutna till reningsverket. 77,7 procent av slammet  transporterades 2018 enligt kommunens uträkningar till reningsverket i Joddböle, årskostnaden för fastighetsägaren blir i genomsnitt 140-240  euro per år om man räknar med transportkostnaderna. Har fastigheten en sluten tank blir kostnaden flera gånger högre, beroende på hur många gånger tanken måste tömmas.

  • Det är klart att det är bättre för miljön om avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen, säger Elina Röman och påminner om att  färre transporter längs landsväg och  effektivare rening rimmar bäst ihop med de minskade koldioxidutsläpp och den hållbara utveckling som strategiplanen för Ingå förutsätter.

Kolla taxorna i Ingå vattenverk

Exakt vilka driftskostnaderna för en anslutning till Östra Ingå vattenandelslag blir vill andelslagets projektchef Jarl Boström inte i det här skedet säga. Mycket beror nämligen på vilket vattenavtal andelslaget får med Sjundeå och om  vattentaget i Sandarna får öppnas, säger han men ger ett enkelt råd: – Kolla taxorna för de hushåll som är anslutna till vattenverken i Ingå eller Sjundeå! Någonstans där hamnar vi nog.