Aktuellt i andelslaget

Östra Ingås vattenprojekt framåt i gott samarbete

 • För Östra Ingå vattenandelslags del innebär det en klar fördel att planeringen nu sker i samarbete med kommunen, säger andelslagets projektkoordinator Jarl Boström och hoppas att det här kan leda till att fastigheterna på Stävö, längs Kopparnäsvägen, Kärrbyvägen och Torbackavägen kan anslutas till systemet inom 2022.

Degerby vattenandelslags Kimmo Lassander t.v. och Östra Ingå vattenandelslags Jarl Boström är medvetna om att det nu behövs både planering och diskussioner med båda vattenandelslagen involverade.

Nu gäller det att lösa ytterligare frågor på vägen. Jarl Boström nämner särskilt samarbetet med det gamla vattenandelslaget i Degerby. Där är många fastighetsägare nu bekymrade med tanke på de kostnader en eventuell anslutning till Östra Ingå vattenandelslag kan föra med sig. En del fastigheter har redan löst avloppsreningen med ett eget reningsverk, andra har det inte.

 • NTM-centralen har redan meddelat kommunen att eftersom Degerby centrum  har en detaljplan måste ett verksamhetsområde fastställas för både hushållsvatten och spillvatten, påpekar Boström som anser att kommunen nu snart borde fungera som en aktiv koordinator mellan det gamla och det nya vattenandelslaget.

Ingå kommuns tekniska chef Aija Aunio instämmer i att det är kommunen som godkänner verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk:

 • Vid behov kan det godkända verksamhetsområdet sedan ändras på ansökan av en aktör som lämpar sig för att sköta vattentjänsterna, säger hon och tillägger att lagen nog tillåter att fler vattenandelslag fungerar på samma område, men att det knappast är ekonomiskt motiverat.

Kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen går nu på utlåtande till bl.a. alla vattenandelslag i Ingå och grannkommunerna. Det här gäller också Täkter vattenandelslag som kommunen planerar att ansluta till kommunens vattentjänstverk i Ingå kyrkby.

En brådskande fråga för Östra Ingå är vattenpriset. Sjundeå kommun har visat vilja att leverera vatten.

 • Vi behöver information om vattenpriset för att informera våra delägare om  vad de har att räkna med, säger Boström.
 • Kommunen har i god anda underhandlat om de behövliga avtalen med Sjundeå kommun hösten 2020, säger Aunio och hoppas avtalen ska bli klara under det här årets första månader.

Det gamla vattenandelslaget i Degerby har två egna brunnar och därmed tillgång till vatten till förmånligt pris, Det är styrelsen för Östra Ingå vattenandelslag i högsta grad medveten om. Därför har man redan från början gått in för att ge fastighetsägarna möjlighet att välja antingen både vatten- och avloppsanslutning eller enbart avloppsanslutning, priset bestäms enligt det.

En högaktuell prisfråga gäller de fastigheter i båda andelslagen som redan skaffat sig reningssystem för avloppet.

 • Fastigheterna är olika, dvs. klara och tydliga linjer är svåra att ges av nämnden i förväg. Tillstånd att avvika från reningskraven måste behandlas från fall till fall, säger Aunio som tror att vissa huvudlinjer säkert kan diskuteras när verksamhetsområdet utformats och ansökningar om befrielse börjat strömma in.
 • Vilken lösning man kommer till för ett samarbete med det gamla vattenandelslaget är en underhandlingsfråga, säger Jarl Boström och understryker att en investeringskostnad i 10 000 euros klassen kan kännas skrämmande för många fastighetsägare.
 • Det är därför ett avbetalningssystem nu är under utredning.

De totala kostnaderna i fokus

Behöver vi verkligen ett avloppsnät och ett nytt vattenandelslag i Östra Ingå?

Varför ska de som investerat stora pengar i ett eget reningsverk igen punga ut med ännu mera pengar för att få ett nytt gemensamt system? Ingen som byggt sitt hus efter 2004  har ju ens fått byggnadstillstånd utan att ha reningsfrågan löst.

Och vilka blir driftskostnaderna? Per månad och per år?

Det är de här frågorna som surrar i luften i hela Östra Ingå just nu.

Det är kommunens miljöchef Elina Röman innerligen medveten om, själv bosatt på området som hon är – i ett hus byggt efter 2004.

 • Det är alldeles klart att man ställer sig de här frågorna, säger hon och tror att det bara är få som tänker först på sådant som miljöbelastning och hållbar utveckling.
 • Det är de totala kostnaderna man tänker på – och vill ha exakt information.

Exakt hur alla fastigheter på hela området har rening och vattentillgång i skick kan Elina Röman inte svara på direkt, men hänvisar till de kartläggningar Västra Nylands vatten och miljö gjort med start på Malm-Torbacka-området 2011, fortsättning i Degerby kyrkby och Kocksby  2013, i Kärrby 2014 och på Stävö 2017.

I Degerby kyrkbyområdet som sträcker sig längs väg 51 ända till Fremböle fanns det för sju år sedan 50 fastigheter, de flesta byggda före år 2000. Där var då över 40 procent av avloppssystemen i akut behov av förnyelse och klara och snabba beslut och information var efterfrågade. Detsamma gällde Kocksby- och Kärrby-områdena.

Uppgifter om dagsläget finns det alltså inte, men hushållsavloppsförordningen som uppdaterades 2017 har bidragit till att privata reningsverk installerats i synnerhet vid nybyggen eller ombyggnader.

Ett faktum är att slammet också från de fastighetsvisa reningsverken ska transporteras bort, längs landsvägen. Slammet från glesbygden är avfall som kan kräva betydligt kraftigare reningsinsatser än det avloppsvatten som kommer direkt från hushållen som är anslutna till reningsverket. 77,7 procent av slammet  transporterades 2018 enligt kommunens uträkningar till reningsverket i Joddböle, årskostnaden för fastighetsägaren blir i genomsnitt 140-240  euro per år om man räknar med transportkostnaderna. Har fastigheten en sluten tank blir kostnaden flera gånger högre, beroende på hur många gånger tanken måste tömmas.

 • Det är klart att det är bättre för miljön om avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen, säger Elina Röman och påminner om att  färre transporter längs landsväg och  effektivare rening rimmar bäst ihop med de minskade koldioxidutsläpp och den hållbara utveckling som strategiplanen för Ingå förutsätter.