Aktuellt i andelslaget

Ta tillfället i akt och få vattenförsörjningen skött 

Nu erbjuds möjligheter till en organiserad vattenförsörjning i Östra Ingå.

I Degerby inleds arbetena på ett vatten- och avloppsnät längs Kärrbyvägen och Kocksbyvägen under år 2022, eller i början av år 2023. Sedan fortsätter utbyggnaden till de övriga områdena, som framgår av kartan på vattenandelslagets hemsida på adressen www.ingavatten.fi. Enligt de nuvarande beräkningarna kommer utbyggnaden att förverkligas inom 2-3 år. Invånarna kommer att informeras om tidtabellen.

Vattenförsörjningsnätet byggs i tre skeden. För byggstart krävs för varje område ett tillräckligt antal anslutningar. Ungefär 70% av fastigheterna på varje delområde borde ansluta sig. Detta för att anslutningsavgifterna ska täcka byggnadskostnaderna. Nu gäller det alltså att få så många med som möjligt.

Ingå kommun beviljar ett avsevärt stöd för att projektet ska kunna förverkligas. Stödet erbjuds enbart i det här skedet när möjligheten att ansluta sig finns. Senare, då nätet är byggt och fungerar, är kommunens stöd inte längre tillgängligt. Genom att ansluta sig kan fastighetsägarna alltså bidra till att  projektet förverkligas.

Andelslagets stamlinjer dras på privata fastighetsägares marker, andelslaget kommer att anhålla om tillstånd för detta och också underhandla om eventuella ersättningar. En fastighetsägare som ansluter sig som medlem i vattenandelslaget fyller i en anmälningsblankett och väljer i vilken omfattning anslutningen ska ske. Förutom en anslutning till vatten- och avloppsnätet finns också en möjlighet till vattenanslutning med reservation för avlopp. Det är också möjligt att enbart välja en reservation för vatten- och avlopp.

Andelslaget har också för avsikt att erbjuda en möjlighet till längre betalningstid. Den möjligheten är i första hand avsedd för dem vars ekonomi kräver det. Den här möjligheten kommer att finnas om Ingå kommun beviljar andelslaget en bankgaranti.

Östra Ingå vattenandelslag har grundats för att bygga ett vattenförsörjningsnät och erbjuda vattenförsörjningstjänster på det område, som presenteras på andelslagets hemsidor. På området byggs rör för distribution av hushållsvatten och ett avloppsnät för mottagning av avloppsvatten. I avloppsnätet ingår fastighetsvisa avloppspumpar. Hushållsvattnet erhålls från Sjundeå och avloppsvattnet leds till Esbo för behandling.

Andelslaget samarbetar med Karis Telefon för att möjliggöra också ett fibernät.

Ingå den 12.5.2022

Tapio Kallio

Ordförande för Östra Ingå vattenandelslag

www.ingavatten.fi