Andelslaget

FRI SOM FÅGELN! Östra Ingå Andelslag verkar för att ge Degerby med omnejd en renare miljö och en god tillgång till vatten för alla hushåll. Ett gemensamt system som för ut avloppsvattnet dit det hör – till ett större reningsverk – minimerar underhållet och befriar fastighetsägarna från en hel del underhållsarbete och möjliggör längre vistelser hemifrån.