Kuva/Foto: Hanna Thurman

Kartor

Preliminär karta över Östra Ingå vattenandelslags vattenförsörjningslinjer. Linjerna har ritats på basen av kartmaterial och en snabb terrängkontroll. Slutliga linjedragningar finns inte ännu och inga förhandlingar har förts med markägarna. Avsikten med planen är att skapa en uppfattning om områdets omfattning, antalet fastigheter som kan tänkas ansluta sig, linjernas längd och tänkbara kostnader. Avgörande för linjedragningarna blir också var de fastigheter som anmält intresse befinner sig.

Mark- och fastighetsägarnas önskemål och åsikter hörs innan mera exakta planer görs upp. I planeringsskedet tar vi också gärna emot fakta om markgrunden, täckdikning och andra faktorer som påverkar byggandet.

Klicka här för fler kartor