Projektområdet

Från invånarna i Östra Ingå har kommit förfrågningar om varför något område ligger utanför planen och kunde inte vi också få vara med. Det är fullt möjligt att utvidga området! För Östra Ingå gjordes i fjol en preliminär plan för vattenförsörjningen och i den utreddes fastigheternas antal och möjliga linjedragningar. På basen av den här preliminära planen gjordes en kostnadskalkyl som gett förutsättningar för att driva och marknadsföra projektet vidare. Själva projektområdets omfattning är ännu inte slutgiltigt fastslagen. Projektet kommer att förverkligas i så vidsträckt omfattning som möjligt. Andelslagets avsikt är att till så många som det kostnadsmässigt bara är realiserbart kunna erbjuda möjligheten att ansluta sig till en centraliserad vattenförsörjning. För att projektets kostnader per fastighet ska bli acceptabla behövs i snitt tre anslutningar per linjekilometer. Bästa sättet att försäkra sig om att vattenförsörjningen och den optiska fibern når ens eget område är att nu genast ansluta sig till andelslaget. Om du dessutom lyckas få dina grannar att delta förbättras förutsättningarna avsevärt.

Projektområdets omfattning kommer alltså ännu att förändras och det är möjligt att få med nya områden. Andelslaget kommer att bygga sitt linjenätverk dit där det finns tillräckligt många anslutningar.