Ajankohtaista vesiosuuskunnassa

NYT ON HYVÄ TILAISUUS HANKKIA VESIHUOLTOPALVELUT

Inkoon itäosien vesihuoltopalvelut paranevat. Ensin Degerbyn alueelle sekä Kärrbyntien ja Kocksbyntien varrelle aletaan rakentaa vesihuoltoverkkoa vuoden 2022 aikana tai 2023 alussa. Sitten rakentaminen etenee muille alueille.  Koko suunnittelualue käy ilmi Itä-Inkoon vesiosuuskunnan kotisivuilta.  Alustavasti koko alueen rakentamiseen menee 2-3 vuotta. Rakentamisaikataulusta tullaan tiedottamaan alueen asukkaita.

Verkosto rakennetaan kolmessa vaiheessa. Kunkin alueen rakentamisen aloittamiseen tarvitaan riittävä määrä liittyjiä. Noin 70 % kunkin alueen kiinteistöistä olisi liitettävä verkostoon, jotta liittymismaksuilla saadaan katetuksi rakentamiskustannukset. Nyt siis tarvitaan iso joukko mukaan.

Inkoon kunta avustaa merkittävästi hankkeen toteuttamista. Tuki on tarjolla tässä vaiheessa, kun osuuskunta tarjoaa liittymismahdollisuutta. Myöhemmin, kun verkosto on rakennettu ja toiminnassa, kunnan tuki ei enää ole käytettävissä. Nyt kiinteistönomistajilla on mahdollisuus edistää hankkeen toteutumista sitoutumalla hankkeeseen.

Osuuskunnan runkolinjat sijaitsevat yksityisten kiinteistönomistajien mailla, mihin tullaan pyytämään lupa. Kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan myös mahdollisista korvauksista. Liityttyään vesiosuuskunnan jäseneksi kiinteistönomistaja täyttää tilauslomakkeen ja valitsee, missä laajuudessa hän aikoo liittyä verkostoon. On mahdollista liittyä joko vesijohtoon tai viemäriin tai molempiin taikka tehdä varaus liittymisestä myöhemmin.

Osuuskunta tarjoaa mahdollisuutta pitempään maksuaikaan, mutta tämä mahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joille pitemmälle maksuajalle on todellinen taloudellinen tarve. Tämä on mahdollista, jos Inkoon kunta myöntää pankkilainalle takauksen.

Itä-Inkoon vesiosuuskunta on perustettu rakentamaan vesihuoltoverkosto ja tarjoamaan vesihuoltopalveluita alueellaan, joka on nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla.  Alueelle rakennetaan vesijohtoverkosto talousveden jakelua varten ja viemäriverkosto jäteveden vastaanottamiseksi.  Viemärijärjestelmään kuuluu kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot. Talousvesi hankitaan Siuntiosta ja jätevedet johdetaan Espooseen käsiteltäväksi.

Osuuskunta tekee yhteistyötä Karjaan puhelimen kanssa, jotta alueelle saadaan myös valokuituyhteys.

Inkoossa 12.5.2022

Tapio Kallio

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan puheenjohtaja

www.ingavatten.fi