Ajankohtaista

Huom! Huom! Huom!

23.11.2022

Keskiviikkoillan vesi-info Furuborgissa veti aivan kiitettävästi yleisöä joka sai infoa projektin etenemisestä Degerbyn kaava-alueella. Seuraava info järjestetään myös Furuborgissa 10.12 klo 11-13.

02.11.2022

Siirtolinjan rakentaminen on alkanut

Inkoon kunnan urakka siirtolinjan rakentamiseksi Degerbyn ja Störsvikin välillä on alkanut. Putket on nostettu pellon reunaan.  Myös työkoneet ovat hommissa. Siirtolinja ja sen varrella olevat kiinteistöjen tonttijohdot saadaan valmiiksi ensi kesän loppuun mennessä.  Degerbyn asemakaava-alueella rakentaminen on tarkoitus käynnistää jo keväällä.

Osuuskunnan puheenjohtaja Tapio Kallio kehottaa aktiivisuuteen:

”Mukaan voi ilmoittautua täyttämällä tilauslomakkeen. Kun riittävästi tilauksia on saatu, päätämme siitä, miten laajalle alueelle vesijohto ja viemäreitä rakennetaan. Kaikkien, jotka toivovat tontilleen vesijohtoa ja viemäriä, kannattaa olla aktiivisia ja kannustaa myös naapureita liittymään.”

Huomioi myös tätä!

Ilmoituslomakkeita ja infoa on saatavilla kyläkonttorista, Furuborgintie 6, varmimmin avoinna la 12-16.

Voit myös ladata tilauslomakkeen kiinteistön liittymisestä tästä linkistä. Liittymäsopimukseen sovelletaan toimitusehtoja jotka voi ladata tästä linkistä.

Vesi tulee hanasta, jos…

Itä-Inkoon vesiosuuskunta rakentaa vesijohto- ja viemäriverkon, mutta se vaatii muutamia askelia. Osuuskunnalla on noin sata jäsentä, jotka haluavat kiinteistölleen vesijohdon ja viemärin. Tämä on osoitus kiinnostuksesta, mutta ei vielä riitä.

Osuuskunta on jakanut tilauslomakkeita, joiden avulla osuuskunta saa tiedon siitä, kuka oikeasti on valmis investoimaan ja halutaanko vain vesijohto vai myös viemäri. Tilausten perusteella osuuskunta voi tarkemmin suunnitella, miten laajalle alueelle verkosto rakennetaan. Nyt tilauslomakkeita on kasassa noin neljäkymmentä.

Viimeisenä askeleena on liittymissopimuksen teko. Liittymissopimuksia on tarvittu ensi vaiheessa väliltä Degerby – Störsvik, missä rakentaminen aloitetaan. Sopimuksia on solmittu 15 kappaletta. Sopimuksen mukaan osuuskunta lupaa rakentaa putket tontille ja kiinteistönomistaja lupaa maksaa voimassa olevan hinnaston mukaisen liittymismaksun. Kun kaikki askeleet on otettu ja putket tontilla valmiit, vesi tulee hanasta ja viemäri vetää.

Inkoon kunta tukee hanketta merkittävästi ja nyt onkin ”tuhannen taalan” paikka saada vesihuolto tontille niin omaa kuin tulevien sukupolvien tarpeita varten.

Riittävän liittyjämäärän turvaamiseksi kannattaa kertoa naapureillekin nyt tarjoutuvasta mahdollisuudesta vesi-, viemäri- ja valokuitupalveluille.

Uusin karta Itä-Inkoon vesiprojektista 26.9.2022

Huom: Vihreät pisteet = kiinteistöpumppaamon sijainti

Punaiset viivat = kiinteistöjen rajat

Liiketoimintasuunnitelma sai kehuja jo tammikuussa

 • Tämä näyttää hyvin tehdyltä suunnitelmalta. Mutta tätä joudutaan käsittelemään tarkasti, sillä taattava lainasumma on suuri. Hanke on merkittävä edistysaskel alueella.

Näin totesi kunnanjohtaja Robert Nyman, kun Itä-Inkoon vesiosuuskunnan Risto Saarinen oli esitellyt vesiosuuskunnan liiketoimintasuunnitelmaa. Aiemmissa keskusteluissa vesiosuuskunta esitti, että se laatii liiketoimintasuunnitelman, jonka perusteella kunta voi edetä päätöksissään Degerbyn ja muun itäisen Inkoon vesihuollon kehittämiseksi. Inkoon kunta on aiemmin päättänyt, että se voi tukea tämän kaltaisia hankkeita muun muassa antamalla lainatakuun.

Suunnitelma esitettiin Teams-kokouksessa tammikuun 14. päivänä kunnan johtaville virkamiehille.  Robert Nymanin lisäksi kokoukseen osallistui  hallintojohtaja Eija Taskinen, kunnaninsinööri Piia Nordström, ympäristöpäällikkö  Julia Scheinin.  Suunnitelman lisäksi on tehty paljon taustatyötä ja perusteellisia esielvityksiä.  Tarkoituksena on anoa kunnalta projektia varten lainan takausta 2 miljoonan euron edestä.  Tarvittava lainasumma on vielä avoin ja se riippuu muun muassa siitä, millaisia maksuehtoja tullaan noudattamaan.

Ensisijaisesti takaus tarvitaan, jotta liittyjille voitaisiin myöntää maksuaikaa.  Pidennetyn maksuajan odotetaan lisäävän liittyjämäärää. Hankkeen kustannukset kiinteistöä kohti riippuvat suuresti liittyjämäärästä.

Mitä enemmän liittyjä saadaan, sitä edullisemmaksi kustannukset kiinteistöä kohti muodostuvat. Kokemuksesta tiedetään, että kaivurien ilmestyminen työmaalle herättää kiinnostuksen niidenkin keskuudessa, jotka eivät heti ole valmiita liittymään. Näin ollen on vaikea etukäteen tietää tarkkaa liittyjämäärää.

Kolmessa vaiheessa rakennettava vesihuoltoverkosto on suunniteltu kattamaan Itä-Inkoossa alue, jolla on yhteensä 392 kiinteistöä seuraavilla alueilla: Kocksbyntie, Kopparnäsintie, Kärrbyntie, Stävö, Torbackantie, Sandarna ja Degeröntie.

 • Olemme saaneet hyvin monta kyselyä myös Degeröstä ja pääsemme mahdollisesti tulevaisuudessa laajentamaan siihenkin suuntaan, Itä-Inkoon vesiosuuskunnan toinen edustaja Leif Nystén totesi.

Osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma ja hakemus lainan takaamisesta etenevät tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja todennäköisesti myös kunnanvaltuustoon, kunnanjohtaja totesi.

Liittyminen kannattaa

Risto Saarinen on pitkän linjan vesimies.

Hänellä on työkokemusta vesihuollosta ja vesiensuojelusta kuntien, valtion ja yritysten palveluksessa.

 Risto viettää vapaa-aikaansa mökillä Stävössä. Kajakkimelonta kuuluu harrastuksiin, joten Vormön ja Kopparnäsin vesialueet ovat tuttuja.

Hänen mukaansa Itä-Inkoon vesiosuuskunnalla on nyt mahdollisuus järjestää vakituisille ja loma-asukkaille vesihuoltopalvelut, joita Inkoon kunta ei samassa laajuudessa pysty järjestämään.

 • Inkoon kunnan taloudellinen tuki hankkeelle on merkittävä ja hankkeeseen kannattaakin lähteä mukaan heti alusta lähtien, vähintään tekemällä liittymävaraus.
 • Minulta kyseltiin noin kuukausi sitten aikaa ja halukkuutta ryhtyä avustamaan Itä-Inkoon Vesiosuuskuntaa uudisprojektin teknisissä asioissa. Vastasin että olen ilman muuta halukas rakentamaan hyvää ihmisille. Ympäristö- ja laatuvaatimukset kiristyvät edelleen joten työtä piisaa. Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta on tullut voimaan jo 1 tammikuuta 2018, asialla on jo kiire.

Myös ministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Tässä on jo riittävästi motivaatiota työn tekemiseen. Vesiosuuskunnan hanke tähtää laajan alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. Samalla asukkaiden kiinteistöjen arvo nousee, asuminen helpottuu ja osa huolista poistuu.

 • Olen huomannut myös että itse kunta menee vauhdilla eteenpäin rahoittaen ja keskittäen toimintoja ihmisten ja ympäristön hyväksi. Glad i Ingå! Iloinen Inkoo!

 

Päätökset Itä-Inkoon osalta ovat tärkeitä muun muassa siksi että monet kiinteistöt ovat vaihtaneet omistajaa ja kiinteistön vesihuollon järjestäminen on ajankohtaista. Useassa tapauksissa kyse on muutosta kuntaan ja vanhan kiinteistön kunnostamisesta.

Tuoreet Degerbyläiset valitsisivat vesiosuuskunnan

Ympäristönäkökohdat ratkaisevat –  ja kuituliittymäkin

Suvi ja Mikko Järvi ja unkarilaiset vizslakoirat Pippi ja Gubben ovat tuoreita Degerbyläisiä.

Pitkän etsinnän jälkeen Suvi ja Mikko Järvestä tuli degerbyläisiä pari vuotta sitten. Tämän lisäksi he nyt omistavat melkein satavuotisen laajamittaisen asuinrakennuksen.

 • Sukumme on siksi suuri että tapaamisiin tarvitaan reilusti tilaa, kertoo Suvi  korjaustöiden jatkuessa täydellä teholla.

Alusta asti oli selvää että Degerbyhyn päätyttiin eikä Inkoon kirkonkylään, vaikka sieltä löytyisi runsaasti myymättömiä tontteja ja taloja.

 • Inkoon kirkonkylä sijaitse liian kaukana. Degerbystä ajamme Helsinkiin 40 minuutissa.

Satavuotisvanha kiinteistö kuitenkin vaatii toimenpiteitä.  Käytännössä kaikki on uusittava, maalämpö asennetaan – mutta rakennuksen runko on terve ja kaksi kaunista jugendmallista kaakeliuunia säilyttävät paikkansa avarassa olohuoneessa.

Mikko otti yhteyttä Itä-Inkoon vesiosuuskuntaan heti kun kauppa oli lyöty lukkoon.

 • Meillä on melko hyvä kaivo mutta vedestä löytyy hieman liian paljon mangaania. Viemäröintiä varten meillä on pari  lietetankkia. Miten usein ne on tyhjennettävä emme tiedä.

Vaikkakin kaikki märkätilat on uusittava hän ei toistaiseksi halua sitoutua tiettyyn viemäriratkaisuun.  Sekä vedensaanti että viemäriratkaisu joka johtaisi lokavedet suoraan Espoon puhdistamolle toteutuisi parhaiten yhteistyössä vesiosuuskunnan kautta.

 • Ympäristösyistä tämä ratkaisu olisi edullisempi, hän sanoo ja toteaa että puhdistus toimii tehokkaammin isommassa puhdistuslaitoksessa, omakaan puhdistamo ei ole huoltovapaa.
 • Mikäli saisimme vettä osuuskunnan kautta oma kaivomme on kuitenkin hyödyksi puutarhan kastelua varten koska tämä vesi ei kulje mittarin kautta.

Tämän lisäksi vesiosuuskunnan suunnitelmiin kuuluu myös kuitumahdollisuus. Sekä Suvi että Mikko tekevät paljon etätöitä, joten kuituyhteys on toivolistan kärjessä.

Nyt vesiosuuskunnan pikaista tiedotusta viemäri- ja vesijohtojen rakennustöiden aloittamisesta olisi paikallaan.

 • Paljonko lietetankkien tyhjennys sekä kuljetus puhdistamolaitokselle maksaa ja montako kertaa vuodessa meidän tulisi huomioida nämä kustannukset, Mikko tuumii.

Hän toivoo nopeita päätöksiä ja edellyttää että Inkoon kunta toteuttaa jo tehtyjä päätöksiä vesiosuuskunnan tukemiseen.

 • Meillä on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteenotoistamme kunnan rakennus- ja ympäristöpuolen virkamiesten kanssa, niin varmasti tämäkin asia etenee mukavasti, hän toteaa.

Kysymyksiä? Lisätietoja antaa hallituksen pj Tapio Kallio puh. 0400 407 791 tai sihteeri Leif Nystén puh. 0400 874362, sähköpostitse info@ingavatten.fi

Itä-Inkoon vesiosuuskunta pähkinänkuoressa – lataa esite tästä