Ajankohtaista

Huom! Huom! Huom!

Tältä voit täyttää nettilomakkeen kiinteistön liittymisestä jätevesiverkkoon. Voit myös ladata paperilomakkeen tästä linkistä ja palauttaa sen täytettynä os. info@ingavatten.fi, tai kyläkonttorin postilaatikkoon, os. Furuborgintie 6.
Liittymäsopimukseen sovelletaan toimitusehtoja jotka voit ladata tästä linkistä.

Tiedotus Degerbyn kyläalueen kiinteistöomistajille

Degerbyn kyläalueella asukkaat ovat kiitettävän aktiivisesti olleet kiinnostuneita liittymään rakennettavaan viemäriverkkoon. Kun rakennustyöt ennen kesää alkavat, nyt on vielä mahdollisuus päästä mukaan. Jos et ole vielä tehnyt tilausta, nyt on hyvä aika tehdä se täyttämällä tilauslomake tästä linkistä

Degerbyn vesiosuuskunnan jäsenet siirtyvät nk. vanhoina jäseninä Itä-Inkoon vesiosuuskunnan jäseniksi ilman liittymismaksua.

Ajankohtaista kuituliittymistä

Etäinfotilaisuus torstaina 26.1.2023. klo 18.00.

Karjaan Puhelin myy nyt kuituliittymiä Kopparnäsintie-Kärrbyntie-alueella, rakentamispäätös tehdään helmikuun loppuun mennessä tehtyjen tilausten perusteella

Mikäli he saavat kasaan riittävästi liittymätilauksia (vähintään 13 kpl), tullaan kuitukaapeli auraamaan lähelle kunnan runkolinjaa pian sen valmistumisen jälkeen ja vesiosuuskunnan urakoitsija (Marela) kaivaa kiinteistökaapelin tontin rajalle samanaikaisesti vesiosuuskunnan tonttiliittymän kanssa.

Lue lisää Karjaan Puhelimen Degerbyn sivuilta tästä.

TILANNEKATSAUS 16.12.2022

 • Vuonna 2024 kunnan tekninen toimi parantaa Degerbyn asemakaava-alueen katuja. 
  Samalla Itä-Inkoon vesiosuuskunta uusii runkovesijohdot ja rakentaa viemäri-
  verkon
Kunta rakentaa Degerbyssä, jonne tulee uusia tontteja. Kylä kasvaa.
 • Inkoon kunta
  • Rakentaa siirtoyhteyden välille Degerby – Störsvik
   • Talousvesi Siuntiosta
   • Jätevesi Siuntion ja Kirkkonummen kautta Espooseen
  • Lunastaa Degerbyn vesijohtoverkoston
   • Lunastussumma maksetaan Itä-Inkoon vesiosuuskunnalle
  • Tukee taloudellisesti liittymismaksuja
   • 25 % vakituisille asukkaille
   • 7,5 % vapaa-ajan asukkaille
   • Tuki maksetaan Itä-Inkoon vesiosuuskunnalle
 • Kunta tukee vesihuoltotyöt suurilla summilla.
 • Inkoon kunnan työmaiden ajankohtaistiedot löytyvät osoitteesta:

https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa/ajankohtaista

Osuuskunta aloittaa toimintaansa

Itä-Inkoon vesiosuuskunta on perustettu toteuttamaan vesihuoltoverkko ja tarjoamaan vesihuoltopalveluita Inkoon itäosassa. Suunnitellulla vesihuoltoalueella on noin 400 kiinteistöä, sekä vakituisesti asuttuja että vapaa-ajan asuntoja. Alueen kiinteistöillä on tarpeita talousveden laadun ja määrän sekä jäteveden hallinnan parantamiseksi.

 • Rakentaminen etenee vaiheittain:
 • Alueen 1 rakentaminen 2023
 • Alueen 2 rakentaminen 2024 (alustava)
 • Alueen 3 rakentaminen 2025 (alustava)

Osuuskunnan kotisivuilta löytyvät mm.

 • Normaalin käytön aikana kuluttajilta veloitetaan perusmaksu ja kulutusmaksu
  • Tavoitteena on, että hintataso olisi samaa suuruusluokkaa kuin Inkoon kunnassa muilla asukkailla.
  • Kun investointi on tehty, maksutaso on noin 1 €/päivä henkeä kohti.
  • Maksujen suuruus päätetään, kun liittyjien määrä on tiedossa
  • Mittaus etäluettavilla mittareilla (katso kuvaa)
  • Vesiliittymän perusmaksu arviolta 100-150 € / vuosi (sis. alv 24 %)
  • Viemäriliittymän perusmaksu arviolta 100-150 € / vuosi (sis. alv 24 %)
  • Kulutusmaksut Inkoossa: vesi 1,87 €/m3 (sis alv), jätevesi 3,73 €/m3 (sis alv)

Kuvia sirtolinjan rakentamisesta

Yleiskuvia tonttiliittymästä

Jokaiselle kiinteistölle asennetaan jätevesipumppaamo, jonka korkeus on 2,6 metriä ja leveys 0,6 metriä. Hankalilla rakennuspaikoilla voidaan käyttää matalampaa pumppaamoa.

Periaatekuva viemäröinnistä.

Pakkassuojaus. Jos tavanomainen 2 metrin syvyinen kaivanto ei onnistu, voidaan putkilinjat eristää, jolloin kaivanto on matalampi.

Asennusteline.

Kiinteistön vastuulla

 • Kaivanto ja viemäri pumppaamolta taloon
 • Pumppaamon sähköistys
 • Asennuspaikka vesimittarille (asennusteline)
 • Osuuskunta selvittää mahdollisuuksia yhteishankintaan.

Viranomaisten vaatimuksesta Degerbyn asemakaava-alueelle on rakennettava viemäröinti.

 • Ote Inkoon kunnan Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 25.1.2021:
  • ”Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan (viesti 4.12.2020) Degerbyn asemakaava-alue tulee vesihuoltolain perusteella sisällyttää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen sekä vesijohto- että jätevesiviemäriverkoston osalta. Toiminta-alue on määrättävä, jos vesihuoltoa ei voida järjestää muulla tavoin kuin keskitetyn vesihuoltoverkoston avulla.”
 • Ote Uudenmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta 1.4.2021 koskien Inkoon Veden vedenjakelun, jäteveden viemäröinnin ja huleveden viemäröinnin toiminta-alueen päivitystä:
  • Degerbyn vesiosuuskunnan alueella on voimassa oleva asemakaava, joten tälle alueelle pitäisi vahvistaa pikaisesti toiminta-alue.”
 • Toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus, jos jätevesien käsittely ei ole lain edellyttämällä tasolla. Esimerkiksi kolme sakokaivoa ei riitä.

Vesihuoltoverkko rakennetaan alueittain, jos liittyjiä on riittävästi niin, että liittymismaksutuloilla voidaan kattaa urakkakustannukset.

 • Askeleet vesihuollon toteuttamiseksi
  • Liittyminen osuuskuntaan (kiinteistönomistaja)
  • Tilauslomakkeen täyttö (kiinteistönomistaja)
  • Urakkatarjoukset
  • Liittymismaksutulojen ja urakkasumman vertailu
  • Päätös urakan aloittamisesta
  • Sopimus (osuuskunta ja kiinteistönomistaja)
  • Rakentaminen
  • Käyttöönotto
 • Tilauslomakkeella (linkki) kiinteistönomistaja ilmoittaa, tilauksen laajuuden.
 • Tilausten määrän ja urakkatarjousten perusteella osuuskunta päättää, kuinka laajana hanke toteutetaan.
 • Nopea nettiyhteys on mahdollista, jos Karjaan puhelin saa riittävästi tilaajia.
  • Itä-Inkoon vesiosuuskunta ja Karjaan puhelin tekevät yhteistyötä valokuituyhteyden saamiseksi alueelle
  • Markkinointia varten osuuskunta toimittaa Karjaan puhelimelle niiden osakkaiden yhteystiedot, jotka ovat antanee siihen suostumuksensa.
  • Kaapeli on tarkoitus sijoittaa samaan kaivantoon tonttivesijohdon ja –viemärin kanssa.
 • Aikataulu
  • Etenemisaskeleet
   • Liittymätilaukset Degerbyn asemakaava-alueella 31.12.2022 mennessä.
    • (Myöhemminkin on mahdollista päästä mukaan, mutta tavoitteena on saada mahdollisimman aikaisin tietoon liittyjämäärä)
   • Urakkatarjoukset sen mukaan, paljonko on tilauksia
   • Sopimusten laatiminen (kiinteistön omistaja ja vesiosuuskunta)
   • Urakkasopimus
 • Rakentaminen alkanut siirtolinjan varrella ja alkaa Degerbyn kyläalueella keväällä 2023 tonttiliittymien rakentamisesta informoidaan kiinteistönomistajia ajoissa
 • Rakentaminen siirtolinjan ja Degerbyn alueella valmis 31.8.2023 (alustava tieto)
 • Muiden alueiden aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin
 • Tilausten perusteella pyydetään urakkatarjoukset. Rakentaminen edellyttää, että liittymismaksut riittävät kattamaan kustannukset.

HUOM!

Ilmoituslomakkeita ja infoa on saatavilla kyläkonttorista, Furuborgintie 6, tarkista aukioloajat puhelimitse 040 5418526.

Voit myös ladata tilauslomakkeen kiinteistön liittymisestä tästä linkistä. Liittymäsopimukseen sovelletaan toimitusehtoja jotka voi ladata tästä linkistä.

Tuoreet Degerbyläiset valitsisivat vesiosuuskunnan

Ympäristönäkökohdat ratkaisevat –  ja kuituliittymäkin

Suvi ja Mikko Järvi ja unkarilaiset vizslakoirat Pippi ja Gubben ovat tuoreita Degerbyläisiä.

Pitkän etsinnän jälkeen Suvi ja Mikko Järvestä tuli degerbyläisiä pari vuotta sitten. Tämän lisäksi he nyt omistavat melkein satavuotisen laajamittaisen asuinrakennuksen.

 • Sukumme on siksi suuri että tapaamisiin tarvitaan reilusti tilaa, kertoo Suvi  korjaustöiden jatkuessa täydellä teholla.

Alusta asti oli selvää että Degerbyhyn päätyttiin eikä Inkoon kirkonkylään, vaikka sieltä löytyisi runsaasti myymättömiä tontteja ja taloja.

 • Inkoon kirkonkylä sijaitse liian kaukana. Degerbystä ajamme Helsinkiin 40 minuutissa.

Satavuotisvanha kiinteistö kuitenkin vaatii toimenpiteitä.  Käytännössä kaikki on uusittava, maalämpö asennetaan – mutta rakennuksen runko on terve ja kaksi kaunista jugendmallista kaakeliuunia säilyttävät paikkansa avarassa olohuoneessa.

Mikko otti yhteyttä Itä-Inkoon vesiosuuskuntaan heti kun kauppa oli lyöty lukkoon.

 • Meillä on melko hyvä kaivo mutta vedestä löytyy hieman liian paljon mangaania. Viemäröintiä varten meillä on pari  lietetankkia. Miten usein ne on tyhjennettävä emme tiedä.

Vaikkakin kaikki märkätilat on uusittava hän ei toistaiseksi halua sitoutua tiettyyn viemäriratkaisuun.  Sekä vedensaanti että viemäriratkaisu joka johtaisi lokavedet suoraan Espoon puhdistamolle toteutuisi parhaiten yhteistyössä vesiosuuskunnan kautta.

 • Ympäristösyistä tämä ratkaisu olisi edullisempi, hän sanoo ja toteaa että puhdistus toimii tehokkaammin isommassa puhdistuslaitoksessa, omakaan puhdistamo ei ole huoltovapaa.
 • Mikäli saisimme vettä osuuskunnan kautta oma kaivomme on kuitenkin hyödyksi puutarhan kastelua varten koska tämä vesi ei kulje mittarin kautta.

Tämän lisäksi vesiosuuskunnan suunnitelmiin kuuluu myös kuitumahdollisuus. Sekä Suvi että Mikko tekevät paljon etätöitä, joten kuituyhteys on toivolistan kärjessä.

Nyt vesiosuuskunnan pikaista tiedotusta viemäri- ja vesijohtojen rakennustöiden aloittamisesta olisi paikallaan.

 • Paljonko lietetankkien tyhjennys sekä kuljetus puhdistamolaitokselle maksaa ja montako kertaa vuodessa meidän tulisi huomioida nämä kustannukset, Mikko tuumii.

Hän toivoo nopeita päätöksiä ja edellyttää että Inkoon kunta toteuttaa jo tehtyjä päätöksiä vesiosuuskunnan tukemiseen.

 • Meillä on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteenotoistamme kunnan rakennus- ja ympäristöpuolen virkamiesten kanssa, niin varmasti tämäkin asia etenee mukavasti, hän toteaa.

Kysymyksiä? Lisätietoja antaa hallituksen pj Tapio Kallio puh. 0400 407 791 tai sihteeri Leif Nystén puh. 0400 874362, sähköpostitse info@ingavatten.fi