Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset:

HUOM! Ilmoituslomakkeita ja infoa on saatavilla kyläkonttorista, Furuborgintie 6, toukokuussa varmimmin avoinna la 12-16 ja 1.6. lähtien ti-la klo 11-16.

Voit myös ladata lomakkeen kiinteistön liittymissopimukselle tästä linkistä. Liittymäsopimukseen sovelletaan toimitusehtoja jotka voi ladata tästä linkistä.

Rakennustyöt alkavat tänä vuonna!

Itä-Inkoon vesihuoltoverkon rakentaminen lähtee liikkeelle tänä vuonna. Itä-Inkoon vesiosuuskunnan suunnitelmat on toimitettu Inkoon kunnalle, joka tekee päätöksiä asiassa kevään aikana. Sen jälkeen osuuskunta voi varsinaisesti käynnistää projektin.

Loppuvuoden aikana kunta aloittaa siirtovesijohdon ja -viemärin rakentamisen Degerbyn ja Siuntion Störsvikin välille. Osuuskunta aloittaa omat työnsä Degerbyn, Kocksbyntien ja Kärrbyntien alueilla.  Tätä varten tullaan kiinteistönomistajilta pyytämään lupaa yhteisten johtojen sijoittamisesta mailleen.

Osuuskunta voi aloittaa rakentamisen, kun saadaan riittävä määrä liittyjiä allekirjoittamaan liittymissopimus.  Sopimusehtoja ja maksuvaihtoehtoja valmistellaan parhaillaan.

Olemme kevään aikana saamassa luettelon kiinteistönomistajista, jolloin pääsemme ottamaan yhteyttä. Ensin aloitetaan yhteydenotot Degerbyn, Kocksbyntien ja Kärrbyntien kiinteistöomistajiin.

Inkoon kunta tukee hanketta merkittävästi ja nyt onkin ”tuhannen taalan” paikka saada vesihuolto tontille niin omaa kuin tulevien sukupolvien tarpeita varten.

Riittävän liittyjämäärän turvaamiseksi kannattaa kertoa naapureillekin nyt tarjoutuvasta mahdollisuudesta vesi-, viemäri- ja valokuitupalveluille.

Liiketoimintasuunnitelma sai kehuja jo tammikuussa

 • Tämä näyttää hyvin tehdyltä suunnitelmalta. Mutta tätä joudutaan käsittelemään tarkasti, sillä taattava lainasumma on suuri. Hanke on merkittävä edistysaskel alueella.

Näin totesi kunnanjohtaja Robert Nyman, kun Itä-Inkoon vesiosuuskunnan Risto Saarinen oli esitellyt vesiosuuskunnan liiketoimintasuunnitelmaa. Aiemmissa keskusteluissa vesiosuuskunta esitti, että se laatii liiketoimintasuunnitelman, jonka perusteella kunta voi edetä päätöksissään Degerbyn ja muun itäisen Inkoon vesihuollon kehittämiseksi. Inkoon kunta on aiemmin päättänyt, että se voi tukea tämän kaltaisia hankkeita muun muassa antamalla lainatakuun.

Suunnitelma esitettiin Teams-kokouksessa tammikuun 14. päivänä kunnan johtaville virkamiehille.  Robert Nymanin lisäksi kokoukseen osallistui  hallintojohtaja Eija Taskinen, kunnaninsinööri Piia Nordström, ympäristöpäällikkö  Julia Scheinin.  Suunnitelman lisäksi on tehty paljon taustatyötä ja perusteellisia esielvityksiä.  Tarkoituksena on anoa kunnalta projektia varten lainan takausta 2 miljoonan euron edestä.  Tarvittava lainasumma on vielä avoin ja se riippuu muun muassa siitä, millaisia maksuehtoja tullaan noudattamaan.

Ensisijaisesti takaus tarvitaan, jotta liittyjille voitaisiin myöntää maksuaikaa.  Pidennetyn maksuajan odotetaan lisäävän liittyjämäärää. Hankkeen kustannukset kiinteistöä kohti riippuvat suuresti liittyjämäärästä.

Mitä enemmän liittyjä saadaan, sitä edullisemmaksi kustannukset kiinteistöä kohti muodostuvat. Kokemuksesta tiedetään, että kaivurien ilmestyminen työmaalle herättää kiinnostuksen niidenkin keskuudessa, jotka eivät heti ole valmiita liittymään. Näin ollen on vaikea etukäteen tietää tarkkaa liittyjämäärää.

Kolmessa vaiheessa rakennettava vesihuoltoverkosto on suunniteltu kattamaan Itä-Inkoossa alue, jolla on yhteensä 392 kiinteistöä seuraavilla alueilla: Kocksbyntie, Kopparnäsintie, Kärrbyntie, Stävö, Torbackantie, Sandarna ja Degeröntie.


Etäkokousten hahmottaminen kuvaan on vaikeaa, tältä näytti tietokoneen näyttö 14.01.2022.
Ylhäällä vasemmalta Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hallituksen jäsen Risto Saarinen, Inkoon kunnan hallintojohtaja Eija Taskinen ja osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tapio Kallio. Saarisen alapuolella kunnanjohtaja Robert Nyman, keskellä osuuskunnan hallituksen jäsen Leif Nysten ja kunnanjohtajan alapuolella kunnaninsinööri Piia Nordström.
 • Olemme saaneet hyvin monta kyselyä myös Degeröstä ja pääsemme mahdollisesti tulevaisuudessa laajentamaan siihenkin suuntaan, Itä-Inkoon vesiosuuskunnan toinen edustaja Leif Nystén totesi.

Osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma ja hakemus lainan takaamisesta etenevät tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja todennäköisesti myös kunnanvaltuustoon, kunnanjohtaja totesi.

Avoin kysymys on toistaiseksi, miten Degerbyn vesiosuuskunta suhtautuu kunnan ehdotukseen, jonka mukaan sen toiminta liitettäisiin uuteen osuuskuntaan.  Inkoon kunnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että alueella olisi vain yksi toimija.  Degerbyn vesiosuuskunnalta on pyydetty kantaa asiaan 31.01.2022 mennessä.

 • Suunnittelemamme hanke tulee edistämään vakituisten ja loma-asukkaiden elinolosuhteita, kun heille saadaan hyvälaatuinen talousvesi. Lisäksi hankkeella edistetään ympäristönsuojelua, kun alueen jätevedet saadaan hallintaan. Näin kiteytti hankkeen hyödyt Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tapio Kallio.

Suunnitelman taustavoimat

Risto Saarinen vasemmalla ja Jouni Koivisto ovat työstäneet suunnitelman.

Liittyminen kannattaa

Risto Saarinen on pitkän linjan vesimies.

Hänellä on työkokemusta vesihuollosta ja vesiensuojelusta kuntien, valtion ja yritysten palveluksessa.

 Risto viettää vapaa-aikaansa mökillä Stävössä. Kajakkimelonta kuuluu harrastuksiin, joten Vormön ja Kopparnäsin vesialueet ovat tuttuja.

Hänen mukaansa Itä-Inkoon vesiosuuskunnalla on nyt mahdollisuus järjestää vakituisille ja loma-asukkaille vesihuoltopalvelut, joita Inkoon kunta ei samassa laajuudessa pysty järjestämään.

 • Inkoon kunnan taloudellinen tuki hankkeelle on merkittävä ja hankkeeseen kannattaakin lähteä mukaan heti alusta lähtien, vähintään tekemällä liittymävaraus.

Jouni Koivisto:

“Ilman vettä ei ole elämää”

 • Minulta kyseltiin noin kuukausi sitten aikaa ja halukkuutta ryhtyä avustamaan Itä-Inkoon Vesiosuuskuntaa uudisprojektin teknisissä asioissa. Vastasin että olen ilman muuta halukas rakentamaan hyvää ihmisille. Ympäristö- ja laatuvaatimukset kiristyvät edelleen joten työtä piisaa. Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta on tullut voimaan jo 1 tammikuuta 2018, asialla on jo kiire.

Myös ministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Tässä on jo riittävästi motivaatiota työn tekemiseen. Vesiosuuskunnan hanke tähtää laajan alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. Samalla asukkaiden kiinteistöjen arvo nousee, asuminen helpottuu ja osa huolista poistuu.

 • Olen huomannut myös että itse kunta menee vauhdilla eteenpäin rahoittaen ja keskittäen toimintoja ihmisten ja ympäristön hyväksi. Glad i Ingå! Iloinen Inkoo!

 

Vesiosuuskuntien yhteistyöhalu lupaava

 • On todella myönteistä, nyt voidaan toivoa että Degerby säilyttää vetovoimansa ja että koulu ja päiväkodit saavat lisää lapsia, sanoi Inkoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Robert Lemström kun kunnan, Degerbyn Vesiosuuskunnan ja Itäisen Inkoon vesiosuuskunnan kokous keväällä päätettiin hyvässä sovussa.
 • Löytyy parisenkymmentä tonttia Degerbystä ja mahdollisuudet saada ne rakennetuksi paranee tuntuvasti kun viemärikysymys saa ratkaisunsa, totesi Lemström.
 • Toki jää paljon josta pitää keskustella ja neuvotella, tästä olivat Degerbyn vesiosuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Lassander ja Itäisen Inkoon vesiosuuskunnan puheenjohtaja  Tapio Kallio yhtä mieltä.
 • Inkoon kunnan kuulutus maastoselvityksistä kosken linjausta Degerby – Störsvik julkaistiin heti keskiviikon kokouksen jälkeen.
 • Alla uusin kartta.

Yksityiskohtaisempi kartta löytyy kunnan kotisivuilta

Kunnalla on myös tekeillä vesihuollon kehittämissuunnitelma, maanantaina 25.1. kunnanhallitus päätti lähettää suunnitelman lausuntokierrokselle mm. Degerbyn vesiosuuskunnalle ja Itä-Inkoon vesiosuuskunnalle. Inkoon kunta on nykyisin myös Itä-Inkoon vesiosuuskunnan jäsen.

Päätökset Itä-Inkoon osalta ovat tärkeitä muun muassa siksi että monet kiinteistöt ovat vaihtaneet omistajaa ja kiinteistön vesihuollon järjestäminen on ajankohtaista. Useassa tapauksissa kyse on muutosta kuntaan ja vanhan kiinteistön kunnostamisesta.

Tuoreet Degerbyläiset valitsisivat vesiosuuskunnan

Ympäristönäkökohdat ratkaisevat –  ja kuituliittymäkin

Suvi ja Mikko Järvi ja unkarilaiset vizslakoirat Pippi ja Gubben ovat tuoreita Degerbyläisiä.

Pitkän etsinnän jälkeen Suvi ja Mikko Järvestä tuli degerbyläisiä pari vuotta sitten. Tämän lisäksi he nyt omistavat melkein satavuotisen laajamittaisen asuinrakennuksen.

 • Sukumme on siksi suuri että tapaamisiin tarvitaan reilusti tilaa, kertoo Suvi  korjaustöiden jatkuessa täydellä teholla.

Alusta asti oli selvää että Degerbyhyn päätyttiin eikä Inkoon kirkonkylään, vaikka sieltä löytyisi runsaasti myymättömiä tontteja ja taloja.

 • Inkoon kirkonkylä sijaitse liian kaukana. Degerbystä ajamme Helsinkiin 40 minuutissa.

Satavuotisvanha kiinteistö kuitenkin vaatii toimenpiteitä.  Käytännössä kaikki on uusittava, maalämpö asennetaan – mutta rakennuksen runko on terve ja kaksi kaunista jugendmallista kaakeliuunia säilyttävät paikkansa avarassa olohuoneessa.

Mikko otti yhteyttä Itä-Inkoon vesiosuuskuntaan heti kun kauppa oli lyöty lukkoon.

 • Meillä on melko hyvä kaivo mutta vedestä löytyy hieman liian paljon mangaania. Viemäröintiä varten meillä on pari  lietetankkia. Miten usein ne on tyhjennettävä emme tiedä.

Vaikkakin kaikki märkätilat on uusittava hän ei toistaiseksi halua sitoutua tiettyyn viemäriratkaisuun.  Sekä vedensaanti että viemäriratkaisu joka johtaisi lokavedet suoraan Espoon puhdistamolle toteutuisi parhaiten yhteistyössä vesiosuuskunnan kautta.

 • Ympäristösyistä tämä ratkaisu olisi edullisempi, hän sanoo ja toteaa että puhdistus toimii tehokkaammin isommassa puhdistuslaitoksessa, omakaan puhdistamo ei ole huoltovapaa.
 • Mikäli saisimme vettä osuuskunnan kautta oma kaivomme on kuitenkin hyödyksi puutarhan kastelua varten koska tämä vesi ei kulje mittarin kautta.

Tämän lisäksi vesiosuuskunnan suunnitelmiin kuuluu myös kuitumahdollisuus. Sekä Suvi että Mikko tekevät paljon etätöitä, joten kuituyhteys on toivolistan kärjessä.

Nyt vesiosuuskunnan pikaista tiedotusta viemäri- ja vesijohtojen rakennustöiden aloittamisesta olisi paikallaan.

 • Paljonko lietetankkien tyhjennys sekä kuljetus puhdistamolaitokselle maksaa ja montako kertaa vuodessa meidän tulisi huomioida nämä kustannukset, Mikko tuumii.

Hän toivoo nopeita päätöksiä ja edellyttää että Inkoon kunta toteuttaa jo tehtyjä päätöksiä vesiosuuskunnan tukemiseen.

 • Meillä on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteenotoistamme kunnan rakennus- ja ympäristöpuolen virkamiesten kanssa, niin varmasti tämäkin asia etenee mukavasti, hän toteaa.

Kysymyksiä? Lisätietoja antaa hallituksen pj Tapio Kallio puh. 0400 407 791 tai sihteeri Leif Nystén puh. 0400 874362, sähköpostitse info@ingavatten.fi

Lue yhteenveto infosta Furuborgissa 1. helmikuuta klikkaamalla tästä.

Itä-Inkoon vesiosuuskunta pähkinänkuoressa – lataa esite tästä