Itä-Inkoon pohjavesialueet

Pohjavesialueet näkyvät selvästi kartasta – sen lisäksi tarkemmat jätevesimääräykset koskevat myös ranta-alueita. Malmin alueella sijaitsee Sandarnin vedenottoalue jossa suunnilleen sama vesimäärä kuin Bollstan alueella. Inkoon kunta on hankkinut vedenottoluvan joka tosin on vanhentunut, mutta se voidaan uusia.