Hankealue, toimitusehdot ja rekisteriseloste

Itä-Inkoon asukkailta on tullut kyselyitä, että miksi joku alue on jäänyt suunnitelman ulkopuolelle tai että emmekö mekin voisi päästä liittymään. Olemme vastanneet heille, että mahdollisuuksia alueen laajentamiseen kyllä löytyy. Itä-Inkoon alueelle on viime vuonna laadittu vesihuollon esisuunnitelma, jossa on selvitetty kiinteistöjen määrää ja mahdollisia linjapituuksia. Esisuunnitelmasta saadun kustannusarvion avulla hanketta on voitu lähteä viemään eteen päin ja markkinoimaan liittymiä. Hanke aluetta sen sijaan ei ole millään tavalla lyöty lukkoon. Hanke tullaan toteuttamaan mahdollisimman laajana. Osuuskunta pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden liittyä keskitetyn vesihuollon piiriin niin monelle, kuin se kustannukset huomioon ottaen on mahdollista. Jotta hankkeen kustannukset kiinteistöä kohti pysyvät järkevinä, liittyjiä pitäisi olla keskimäärin 3 rakennettavaa linjakilometriä kohden. Paras tapa edistää vesihuollon ja valokuidun tulemista omalle alueelle on liittyä osuuskuntaan nyt. Jos saat vielä naapureitakin mukaan, niin parannat mahdollisuuksiasi jo merkittävästi.

Hankealue tulee siis vielä muuttumaan ja uusia alueita on mahdollista saada hankkeeseen mukaan. Osuuskunta tulee rakentamaan verkostoja sinne, missä on riittävästi liittyjiä.

Rekisteriseloste

Henkilötietorekisteriseloste

1.Yleistä

Itä-Inkoon vesiosuuskunta pitää osakkaistaan osakasluetteloa pitääkseen vesihuoltoverkon liittyjätiedot ajan tasalla vesilaskujen ja tiedotteiden toimittamista varten. Tiedot on saatu jäseniltä heidän liittymishakemustensa yhteydessä. Tämä henkilötietorekisteriseloste on Tietosuojalain 1050/2018 mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Itä-Inkoon vesiosuuskunta. Osuuskunnan edustajina ovat osuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Yhteystiedot löytyvät osuuskunnan kotisivuilta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää yllä osuuskunnan jäsenten yhteystietoja ja vesihuoltoverkoston liittyjätietoja.  Tietoja käytetään vesilaskutuksessa ja vesihuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisessa sekä osuuskunnan kokousten koolle kutsumisessa.

4. Kuvaus rekisteröidyistä tiedoista

Rekisterissä on tiedot osakkaiden syntymäajoista, osoitteista, puhelinnumeroista, sähköpostiosoitteista ja Itä-Inkoossa omistamista osuuskunnan vesihuoltoverkkoon liittyneistä kiinteistöistä omistajatietoineen. Lisäksi rekisterissä on tiedot laskutus- ja vedenkulutustiedoista.

5. Tiedot mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Tietoja ei luovuteta kolmannelle taholle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedoista muodostetaan laskutusta ja tiedottamista varten postituslista, joka toimitetaan näitä tehtäviä hoitaville henkilöille tai yrityksille.

6. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin tiedot ovat tallennettuna osuuskunnan käyttämään pilvipalveluun, jonka käyttöoikeuksia hallitsee osuuskunnan sihteeri. Palveluun kirjautumiseksi tarvitaan henkilökohtainen salasana.  Laskutusta tai muuta toimintaa harjoittavan yrityksen tai henkilön kanssa laaditaan sopimus, jonka mukaan toiminnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin tässä rekisteriselosteessa. Manuaaliset aineistot säilytetään valvotuissa ja/tai lukituissa tiloissa siten, ettei sivullisilla ole niihin pääsyä. Osuuskunnan hallitus tarkastelee vuosittain rekisterin käyttöön liittyviä periaatteita ja arvioi niiden muuttamistarpeita.