Kuva/Foto: Hana Thurman

Kartat

Ohessa esisuunnitelmakartta Itä-Inkoon vesiosuuskunnan vesihuoltolinjoista. Linjat on piirretty karttatarkastelun ja nopean maastokatselmuksen pohjalta. Lopullisia linjauksia ei ole vielä suunniteltu eikä maanomistajien kanssa ei ole neuvoteltu linjauksista. Suunnitelman tarkoituksena on ollut hahmottaa alueen laajuutta, mahdollisesti liitettävien kiinteistöjen määrää, linjapituuksia sekä laatia alustava kustannusarvio. Linjauksiin tulee vaikuttamaan merkittävästi myös se, missä halukkaat liittyjät sijaitsevat.

Linjauksista tullaan kuulemaan maan- ja kiinteistönomistajien toiveet ja ajatukset sekä tekemään tarkemmat suunnitelmat. Suunnitteluvaiheessa otamme mielellämme vastaan myös tietoa alueen maaperästä, salaojista yms. rakentamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Lisää karttoja täältä