Toimintakertomus tilikaudelle 2019

Yleistä

Itä-Inkoon vesiosuuskunta – Östra Ingå vattenandelslag on perustettu tarjoamaan Degerbyn seudulla talousvesi- ja viemäripalveluja. Osuuskunnan perustamiskirja on allekirjoitettu 24.4.2019 ja osuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 3.7.2019. Tilikauden 2019 aikana toiminta on keskittynyt osuuskunnan vakiinnuttamiseen alueen asukkaiden keskuudessa.

Tilinpäätös

Tilikausi jota tämä toimintakertomus koskee on ajalle 24.04.2019 – 31.12.2019. Tuloslaskelma on alijäämäinen  -6 988,78 euroa. Saldo per 31.12.2019 osuuskunnan pankkitilillä Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa oli 8 251,33 euroa.

Osuuskunnan jäsenyys perustuu yhdenvertaisiin osuuksiin. Osuuspääomaa ei ole jaettu erityyppisiin osuus- tai osakelajeihin. Osuuskunta ei ole tilikauden aikana ottanut tai myöntänyt pääomalainoja eikä myöntänyt lainoja lähipiirille. Osuuskunta ei ole tehnyt päätöksiä  erityisistä rakenteellisista tai rahoituksellista  järjestelyistä, eikä osuuskunnalla ole omia osuuksia tai osakkeita hallinnassaan. Osuuskunnan vapaasta omasta pääomasta ei ole maksettu osinkoa jäsenille.

Jäsenet ja liittymät

Osuuskunnalla oli 71 jäsentä  31.12.2019. Kiinteistöjen liittymissopimuksia ei ole solmittu vuoden 2019 aikana koska mitään päätöksiä rakentamisesta ei ole tehty. Osuusmaksujen tuotto oli 21 300,00 euroa.

Hallinto

Tilikauden aikana ei ole pidetty osuuskunnan kokouksia. Perustamisen yhteydessä nimetty hallitus on hoitanut osuuskunnan juoksevia asioita ja hallintoa. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava: Kallio Jaakko Tapio, puheenjohtaja, Antikainen Seppo Petteri, jäsen, Bergman Peter Valdemar, jäsen, Nysten Leif, varapuheenjohtaja ja sihteeri, Selén Helena Marianne, jäsen. Hallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa. Hallitukselle ei ole maksettu palkkioita.

Tilikauden kirjanpidon on hoitanut Oy Degerby Debet & Credit Ab/ Karolina Söderlund. Tilintarkastusyhteisö  Oy Accnor Ab/ Lisbet Nordblad (KHT) on toiminut osuuskunnan  toiminnantarkastajana ja tilintarkastajana.

Katsaus tulevaisuuteen

Osuuskunta on aloittanut toimintansa kesällä 2019 ja vakiinnuttamiseen kuluu aikaa usea vuosi. Aseman vakiinnuttamiseksi osuuskunta on kiinnittänyt projektikoordinaattorin jonka tehtävänä on tehdä osuuskunnan tavoitteet tunnetuksi paikallisväestön ja alueen kiinteistönomistajien keskuudessa. Työ käsittää myös vuoropuhelun alueen kuntien (Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Raasepori) yhteistyössä osuuskunnan hallituksen kanssa.

Kriittiset kysymykset jotka tulee ratkaista ovat Inkoon kunnan rooli ja sitoutuminen viemäriverkon rakentamisessa, kunnan taloudellinen panostus ja tuki sekä mahdollisuus myöntää kunnan takaus lainalle jonka osuuskunta tarvitsee jotta maksuvalmius on turvattu rakentamisen alkaessa.

Lopulliset kustannukset katetaan kuitenkin kiinteistöjen liittymismaksuilla, mikä vähentää taloudellista riskiä.

Degerby 10.8.2020

Itä-Inkoon vesiosuuskunta – Östra Ingå vattenandelslag

Hallitus