Grundvattenområdena i Degerby

De grå områdena utgör grundvattenområdena där strängare regler för avloppshanteringen gäller – liksom längs strandområdena. I grundvattenområdet kring Malm finns Sandarnas vattentag som kommunen sökt tillstånd för, ett tillstånd som borde förnyas om det ska tas i bruk. Sandarnas vattentag beräknas ge ungefär lika mycket vatten som det nuvarande vattentaget i Bollsta ger.