Kuva/Foto: Linda Bäckman

Tryckavlopp

Avloppssystemet på hela Östra Ingå vattenandelslags område förverkligas enligt planerna med tryck som fungerar på samma sätt som vattenledningen, i ett slutet system som för ut avloppsvattnet till Ingå kommuns rör mot Störsvik och vidare till Esbo. Tryckröret för avloppsvattnet installeras förmånligt i samma fåra som vattenledningen och det eventuella optiska fiberröret får också plats där.

Tryckröret för avloppsvattnet gör det möjligt att dra linjerna längs markformationerna och kringgå hinder som berg och värdefulla hinder.

Det fastighetsvisa trycksystemet för avloppsvatten är sedan länge den mest använda tekniken i glesbygden. Tekniken utvecklades redan på 1960-talet och i Finland har det tillämpats i avloppsystem ända sedan 1970-talet. Tekniken är mycket tillförlitlig. Dess största fördel består i att linjerna tack vare trycket kan byggas längs markformationerna – linjerna behöver alltså inte hela tiden slutta nedåt, som man traditionellt byggt avloppen. Hinder som berg, stenar och gårdar kan man kringgå. Linjen kan vid behov också ledas uppåt och till och med byggas ovanpå marken och anslutas till en LPS-köldlåda. Linjedragningen planeras så att linjerna blir så korta som möjliga, men dock så, att man kringgår besvärliga terrängformationer. Mest förmånligt är det att bygga en vattenförsörjningslinje längs en åker och så att man inte så hög grad behöver bygga om täckdiken. Vägkanter lönar det sig också att utnyttja. Dyrast är det att bygga i en bergsterräng men det lyckas också med hjälp av ovan nämnda LPS-köldlådor där röret och den elektriska kabeln för uppvärmning bäddas in i en Finnfoam-ränna som fylls med sand och förses med lock. Markägarnas önskemål och deras kunskaper om terrängförhållandena är viktiga bidrag i samband med planeringen av linjedragningarna.

I det fastighetsvisa tryckavloppssystemet får varje fastighet en egen pumpstation. Kraften för pumpstationen tas ut fastighetens eget system. Pumpstationens elförbrukning, räknad för ett fyrapersoners hushåll, cirka 10 – 20 euro på årsbasis. Det finns olika pumpstationer planerade för olika behov; för en fastighet, för flere fastigheter samt för radhus. Dessutom finns en variant för bergig terräng, den är lågbyggd, den har dubbelt yttre skal samt ett värmemotstånd färdigt installerat.

I den fastighetsvisa pumpstationen finns en backslagsventil färdigt installerad, samt en givare som styr till- och frånkopplingen. Den fastighetsvisa pumpstationen malar de fasta föremålen i avloppsvattnet till 5 mms partiklar, detta innebär att vattnet som går ut snarast påminner om slam. Röret som går från tomten är bara 40 mm, detta i sin tur betyder att avloppsvattnet bara stannar en skälig tid i avloppsröret från tomten, det samma gäller för systemet generellt. Tryckavloppsrörets dimension växer emot avlevereringspunkten, beroende av hur många fastigheter som ingår i systemet.