Varför?

Tapio Kallio

Vår familj äger en fritidsbostad i Degerby. Vårt nybygge blev klart för knappt 4 år sedan, eller år 2015. Avloppshanteringen löstes enligt gällande krav. Dricksvattnet kommer från vår egen brunn, men efter en omfattande reningsprocess eftersom vattenanalysen visade på för höga mineralhalter.

Trots att vi har de här frågorna skötta tar vi gärna emot möjligheten att ansluta oss till det nya vatten-, avlopps- och fiberprojektet och det av följande orsaker:

  • Miljöskyddet i hela området förutsätter en så heltäckande och rätt förverkligad avloppshantering som möjligt.
  • Vår egen avloppshantering fungerar nu, men nuvarande teknik tillämpad per fastighet har en begränsad hållbarhet och måste oundvikligen förnyas inom de närmaste åren.
  • Brunnsvattnets kvalitet riskerar att förändras på det här området och därför krävs upprepade analyser och vid behov nya filtreringssystem.
  • Det vatten- och avloppssystem som andelslaget erbjuder är betydligt mera bekymmerslöst än vårt nuvarande.
  • Ett vatten- och avloppssystem som fungerar säkert höjer fastighetens och tomtens värde.
  • Fiber är en angenäm bonus som garanterar att den moderna tekniken med ökande nätförbindelser verkligen fungerar.
  • Ingå kommuns stöd till projektet är en storslagen indikator på dess betydelse.

Tapio Kallio
Läkare
Ordförande för Östra Ingå vattenandelslags styrelse