"Vesi on lainassa luonnosta"

Itä-Inkoon vesiosuuskunta

Itä-Inkoon vesiosuuskunta on perustettu rakentamaan vesihuoltoverkosto ja tarjoamaan vesihuoltopalveluita alueellaan. Alueelle rakennetaan vesijohtoverkosto talousveden jakelua varten ja viemäriverkosto jäteveden vastaanottamiseksi. Viemärijärjestelmään kuuluu kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot. Talousvesi hankitaan Siuntiosta ja jätevedet johdetaan Espooseen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoverkosto rakennetaan vaiheittain. Kunkin alueen rakentamisen aloittamiseen tarvitaan riittävä määrä liittyjiä, jotta liittymismaksuilla saadaan katetuksi rakentamiskustannukset.

Inkoon kunta avustaa merkittävästi hankkeen toteuttamista. Tuki on tarjolla tässä vaiheessa, kun osuuskunta tarjoaa liittymismahdollisuutta. Myöhemmin, kun verkosto on rakennettu ja toiminnassa, kunnan tuki ei enää ole käytettävissä. Nyt kiinteistönomistajilla on mahdollisuus edistää hankkeen toteutumista sitoutumalla hankkeeseen.

Osuuskunnan runkolinjat sijaitsevat yksityisten kiinteistönomistajien mailla, mihin tullaan pyytämään lupa. Kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan myös mahdollisista korvauksista. Liityttyään vesiosuuskunnan jäseneksi kiinteistönomistaja täyttää tilauslomakkeen ja valitsee, missä laajuudessa hän aikoo liittyä verkostoon. Vaihtoehtoina ovat a) Vesi- ja viemäriliittymä, b) Vesiliittymä sisältäen viemärivarauksen ja c) Vesi- ja viemäriliittymävaraus.

Osuuskunta tarjoaa mahdollisuutta pitempään, kolmen vuoden maksuaikaan, mutta tämä mahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joille pitemmälle maksuajalle on todellinen taloudellinen tarve.