TALOUS

OSUUSKUNNAN JÄSENMAKSU

Osuuskunnan jäsenmaksu on 300 euroa. Se on kertaluonteinen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa lähinnä osuuskunnan toiminnan käynnistämiseen ja jäsenhankintaan liittyvät kustannukset.

KÄYTTÖMAKSUT

Vesihuoltotoiminnan kustannukset katetaan kiinteillä perusmaksuilla ja mitatun veden määrään perustuvilla kulutusmaksuilla. 

Käyttömaksut

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksuilla katetaan verkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksun suorittaneilla on oikeus liittää kiinteistön tonttijohdot osuuskunnan runkojohtoihin.

Inkoon kunta tukee liittyjiä. Lisäksi Degerbyn vesiosuuskunnan jäsenet saavat hyvityksen vanhan vesihuoltoverkon lunastuksesta. Liittymismaksut ovat sen vuoksi eri suuruiset Degerbyn vesiosuuskunnan jäsenille ja muille.

Liittymismaksut