"Vattnet är till låns från naturen"

Östra Ingå vattenandelslag

Östra Ingå vattenandelslag har grundats för att bygga ett vattenledningsnät och tillhandahålla vattenförsörjningstjänster inom sitt område. Ett vattenledningsnät ska byggas i området för distribution av hushållsvatten och ett avloppsnät för att ta emot avloppsvatten. I avloppssystemet ingår fastighetsspecifika avloppspumpstationer. Hushållsvatten leds från Sjundeå och avloppsvatten leds till Esbo för rening.

Vattenledningsnätet kommer att byggas i etapper. För att starta byggandet av varje område behövs ett tillräckligt antal abonnenter, så att kostnaderna för byggandet kan täckas med abonnemangsavgifterna.

Ingå kommun bistår genomförandet av projektet med en betydande andel. Stödet finns tillgängligt i detta skede då andelslaget rekryterar regionens invånare och fastighetsägare att ansluta sig. Senare, när nätet är byggt och i drift, upphör kommunens stöd. Nu har fastighetsägarna möjlighet att främja projektets förverkligande genom att bli medlemmar i andelslaget och anmäla sina fastigheter till projektet.

Andelslagets stamledningar ligger på privata fastighetsägares marker, för vilka tillstånd kommer att begäras. Om eventuella ersättningar förhandlas också med fastighetsägarna. Efter att ha blivit medlem i vattenandelslaget fyller fastighetsägaren i beställningsblanketten och väljer i vilken utsträckning hen tänker ansluta sig. Alternativen är a) Vatten- och avloppsanslutning, b) Vattenanslutning inklusive reservering för avlopp och c) Vatten- och avloppsanslutningsreservering.

Andelslaget erbjuder möjlighet till en förlängd betalningstid om tre år, men denna möjlighet är i första hand avsedd för den som har ett reellt ekonomiskt behov av en längre betalningstid.