EKONOMI

ANDELSLAGETS ANDELSAVGIFT

Andelslagets medlemsavgift är 300 euro. Den är en engångsersättning, vars syfte är att täcka främst kostnaderna för uppstarten av andelslagets verksamhet och medlemsförvärv.

BRUKSAVGIFTER

Kostnaderna för vattenförsörjningsverksamheten täcks av fasta grundavgifter och förbrukningsavgifter baserade på mängden uppmätt vatten. 

Bruksavgifter

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för att bygga nätet. De som har betalat anslutningsavgiften har rätt att ansluta fastighetens tomtledningar till andelslagets stamledningar.

Ingå kommun stödjer alla fastigheter som ansluter sig. Dessutom får medlemmarna i Degerby vattenandelslag återbäring av anslutningsavgiften till det gamla vattenledningsnätet. Anslutningsavgifterna är därför olika för Degerby vattenandelslags medlemmar och andra. 

Anslutningsavgifter