Ajankohtaista

Talousveden laskutus Degerbyn vesiosuuskunnan toiminta-alueella

Degerbyn vesiosuuskunta (DVO) on siirtänyt toimintansa Inkoon kunnalle 1.1.2024 alkaen. Kunta puolestaan ​​on siirtänyt toiminnan Itä-Inkoon vesiosuuskunnalle (IIVO), joka on rakentanut vesi- ja viemäriverkostoa Degerbyn alueella. Vesimittareiden asennukset jatkuvat vielä kesän 2024 aikana. Tällä hetkellä keskustaalueen putkisto on valmis, mutta viemärin sekä Siuntion kunnan vesilaitoksen käyttöveden liittäminen ei ole ollut mahdollista, koska kaikkia vesimittareita ei ole asennettu.

IIVO laskuttaa siksi kotitalousveden käytöstä Degerbyn vesiosuuskunnan soveltaman tariffin mukaan, kunnes kaikki asennukset on tehty ja kulutusperusteinen laskutus voidaan aloittaa. Osuuskunnan vuosikokouksessa 18.5.2024 läsnäolijoille tiedotettiin tästä ja tieto välitetään täten DVO:n muille jäsenille.

Viemäri- ja käyttöveden kulutusperusteinen laskutus alkaa, kun kaikki vesimittarit on asennettu. Tietoa hinnoista löytyy IIVO:n verkkosivuilta https://www.ingavatten.fi/kayttomaksut/.

Hallitus

Vuosikokous 18.5.2024 klo 11.00 Furuborgissa sekä yleinen keskustelutilaisuus 26.4.2024

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.5. klo 11 Furuborgissa. Kokouksen jälkeen keskustelua vesihuoltoverkon laajentamisesta Degerbyn länsipuolelle sekä Malmin ja Sandarnan alueelle vuonna 2025.

Varsinainen kokouskutsu materiaaleineen lähetetään osuuskunnan jäsenille sähköpostitse viimeistään viikko ennen kokousta.

Yleiskeskustelu vesihuolto- ja valokuituverkon rakentamisesta 2-alueelle vuonna 2024 pidetään Furuborgissa perjantaina 26.4. klo 17. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Rakentaminen jatkuu vuonna 2024

Vesihuoltoverkon rakentamista jatketaan vuonna 2024.  Liittymätilauksia 2-alueelle on tehty riittävästi ja tilauksen tehneisiin tullaan olemaan yhteydessä.  Näillä näkymin rakentaminen alkaa maalis-huhtikuussa. Tarkempi aikataulu ja verkon laajuus selviävät myöhemmin.

VESI- JA VIEMÄRI OTETAAN KÄYTTÖÖN 27.11.2023

Tämä tiedote koskee Degerbyn ja Störsvikin siirtolinjan varrella olevia kiinteistöjä.
Inkoon ja Siuntion välinen vesijohto ja viemäri otetaan käyttöön. Pumppaamoasennukset kiinteistöillä voidaan aloittaa. Osuuskunta alkaa huuhdella runkovesijohtoa ja ilmoittaa erikseen, kun talousvesi on valmis käyttöönotettavaksi. Pumppaamot voi ottaa käyttöön maanantaina 27.11. Vesiosuuskunta tulee asentamaan vesimittarit. Ne asennetaan usein talojen painesäiliöiden paikalle. Asennus voi tapahtua, kun talo on kytketty vesilinjaan eikä painesäiliötä tarvita. Muissa tapauksissa vesimittarit voi asentaa heti. Hankkeen viivästymiseen on vaikuttanut pitkä yhteistyöketju. Asiassa on täytynyt sopia koko linjalla Inkoo – Siuntio – Kirkkonummi – HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Nyt kaikkien sopimusten valmistuttua voimme aloittaa varsinaisen toiminnan.

Aika tilata liittymä 2-alueelle

Pyydämme tekemään liittymätilaukset 2-alueelle 15.11. mennessä. Vaikka myöhemminkin voi jättää tilauksen, nyt on hyvä reagoida, sillä tilausmäärän ja tilaajien sijainnin perusteella päätetään, kuinka laajana hanke toteutuu.

8.11.2023
Muistakaa suojata vesimittarinne jäätymiseltä

Jos mittari on jäätynyt, katkaise vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä vesiosuuskuntaan. Jos epäilet putken olevan jäässä, jätä sulatustyö ammattilaisille. Kiinteistön sisällä putkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille ja tonttijohtojen sulatus vesiosuuskunnalle.

Kovien pakkasten aikana voi jättää vesihanan tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi. Jäätymiselle riskialttiiseen paikkaan voi asentaa eristettyä, sähkövastuksella varustettua putkea, joka estää veden jäätymisen.

Tiedote 3.9.2023

Sisältää m.m. informaatiota meneillään olevasta asennustyöstä.
HUOM! Tiedotustilaisuus Furuborgissa 16.9.2023 klo 14.00!

Lataa tiedote tästä

Tiedote 23.7.2023

Lataa tiedote tästä

AIKATAULUASIOITA (21.6.2023)

  • Degerbypäivänä 5.8. klo 10-13 osuuskunta esittäytyy Igor-museon pihalla
  • Informaatiotilaisuuus 16.9. klo 14 Furuborgissa
  • Syksyn 2023 aikana on jätettävä (alue 2) liittymätilaus. Rakennettavan alueen laajuus päätetään tilausten määrän ja sijainnin perusteella.
  • Vuonna 2024 rakennetaan vesijohdot ja viemärit alueelle 2

VUOSIKOKOUKSEN ANTIA (24.5.2023)

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan sääntömääräinen osuuskokous pidettiin maanantaina, toukokuun 22. päivänä Degerbyn Furuborgissa. Paikalle oli tullut nelisenkymmentä jäsentä sekä joukko vesihuollosta kiinnostuneita asukkaita. Osuuskokouksen keskeinen tehtävä oli hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Peter Bergman sekä Lena Selén. Osuuskokous päätti uusia heidän toimikautensa vuosille 2023-2025. Lisäksi osuuskokous valitsi samalle toimikaudelle hallituksen uudeksi jäseneksi Sebastian Hallenin, minkä johdosta hallituksen vahvuus nousi seitsemään jäseneen. Varajäseniä ei valittu. 

Kokouksen päätteeksi hallituksen varapuheenjohtaja Risto Saarinen esitteli osuuskunnan uudet kotisivut sekä niiden sisällön. Samalla paikalla olevat saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja keskustella rakennushankkeesta.  

TYÖT ETENEVÄT (16.5.2023)

Osuuskunnan työt Kopparnäsintien ja Kärrbyntien alueella ovat käynnissä ja tonttiliittymiä päästään tekemään lähiaikoina. Verkko ulotetaan myös Kocksbyntien alkuun, mutta ei sen pitemmälle, koska kiinnostus on ollut vaimeaa. Tarkoitus on selvittää kiinnostusta Stävön suunnalla siten, että siellä rakentaminen voisi toteutua vuonna 2024. Malmin suunnalle rakentaminen etenee näillä näkymin vuonna 2025. Liittymishalukkuutta kysytään ja rakentamisaikataulusta tiedotetaan hyvissä ajoin.

DEGERBYN KIRKONKYLÄLLÄ RAKENNETAAN VUONNA 2023 (5.4.2023)

Olemme saaneet riittävästi liittymätilauksia Degerbyn kyläalueelta ja osuuskunnan hallitus on päättänyt rakentaa vesijohto- ja viemäriverkon Degerbyn kyläalueelle. Neuvottelut Inkoon kunnan ja urakoitsijoiden kanssa ovat edenneet. Rakentamisen aloitusajankohtaa ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta tarkoitus on saada valmista tämän vuoden aikana.

Seuraavaksi otetaan yhteyttä kaikkiin Degerbyssä tilauksen tehneisiin ja laaditaan liittymissopimukset. Ennen tonteille tuloa sovitaan siitä, mihin pumppaamo ja johdot sijoitetaan. Kaikilla kiinteistöillä osa töistä on osuuskunnan ja loppu kiinteistönomistajan vastuulla. Kiinteistönomistajan vastuulle jäävät työt voi tilata haluamaltaan yritykseltä, mutta osuuskunta edellyttää verkostoa rakentavalta maanrakennusyritykseltä, että se tekee erikseen tilattaessa kaivutyöt tontilla. Lisäksi LVIS-Kauppila Oy tarjoaa osuuskunnan jäsenille putki- ja sähkötöistä alennuksen normaaliin hintaan verrattuna.

Degerbyn vesiosuuskunnan jäsenet siirtyvät nk. vanhoina jäseninä Itä-Inkoon vesiosuuskunnan jäseniksi ilman liittymismaksua. Liittymislomake täytyy kuitenkin täyttää.

AJANKOHTAISTA KUITULIITTYMISTÄ (24.2.2023)

Karjaan Puhelin on nyt tehnyt rakentamispäätöksen ja tulee toimittamaan kuituliittymiä Kopparnäsintie-Kärrbyntie-alueella. Kuitukaapeli tullaan auraamaan lähelle kunnan runkolinjaa sen valmistumisen jälkeen ja vesiosuuskunnan urakoitsija (Marela) kaivaa kiinteistökaapelin tontin rajalle samanaikaisesti vesiosuuskunnan tonttiliittymän kanssa.

INKOON KUNTA RAKENTAA DEGERBYSSÄ (24.2.2003)

Vuonna 2023 kunnan tekninen toimi parantaa Degerbyn asemakaava-alueen katuja. Furuborgintie asfaltoidaan ja Degerbyntieltä etelään rakennetaan uusi Kukkulan alue. Samalla Itä-Inkoon vesiosuuskunta rakentaa vesi- ja viemäriverkon Inkoon kunnan päättämälle toiminta-alueelle.

Inkoon kunta rakentaa siirtoyhteyden välille Degerby – Störsvik. Yhteyden avulla saadaan talousvesi Siuntiosta ja jätevesi johdetaan Siuntion ja Kirkkonummen kautta Espooseen. Inkoon kunnan työmaiden ajankohtaistiedot löytyvät osoitteesta: https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa/ajankohtaista