fi

Ajankohtaista

VUOSIKOKOUKSEN ANTIA (24.5.2023)

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan sääntömääräinen osuuskokous pidettiin maanantaina, toukokuun 22. päivänä Degerbyn Furuborgissa. Paikalle oli tullut nelisenkymmentä jäsentä sekä joukko vesihuollosta kiinnostuneita asukkaita. Osuuskokouksen keskeinen tehtävä oli hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Peter Bergman sekä Lena Selén. Osuuskokous päätti uusia heidän toimikautensa vuosille 2023-2025. Lisäksi osuuskokous valitsi samalle toimikaudelle hallituksen uudeksi jäseneksi Sebastian Hallenin, minkä johdosta hallituksen vahvuus nousi seitsemään jäseneen. Varajäseniä ei valittu. 

Kokouksen päätteeksi hallituksen varapuheenjohtaja Risto Saarinen esitteli osuuskunnan uudet kotisivut sekä niiden sisällön. Samalla paikalla olevat saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja keskustella rakennushankkeesta.  

TYÖT ETENEVÄT (16.5.2023)

Osuuskunnan työt Kopparnäsintien ja Kärrbyntien alueella ovat käynnissä ja tonttiliittymiä päästään tekemään lähiaikoina. Verkko ulotetaan myös Kocksbyntien alkuun, mutta ei sen pitemmälle, koska kiinnostus on ollut vaimeaa. Tarkoitus on selvittää kiinnostusta Stävön suunnalla siten, että siellä rakentaminen voisi toteutua vuonna 2024. Malmin suunnalle rakentaminen etenee näillä näkymin vuonna 2025. Liittymishalukkuutta kysytään ja rakentamisaikataulusta tiedotetaan hyvissä ajoin.

DEGERBYN KIRKONKYLÄLLÄ RAKENNETAAN VUONNA 2023 (5.4.2023)

Olemme saaneet riittävästi liittymätilauksia Degerbyn kyläalueelta ja osuuskunnan hallitus on päättänyt rakentaa vesijohto- ja viemäriverkon Degerbyn kyläalueelle. Neuvottelut Inkoon kunnan ja urakoitsijoiden kanssa ovat edenneet. Rakentamisen aloitusajankohtaa ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta tarkoitus on saada valmista tämän vuoden aikana.

Seuraavaksi otetaan yhteyttä kaikkiin Degerbyssä tilauksen tehneisiin ja laaditaan liittymissopimukset. Ennen tonteille tuloa sovitaan siitä, mihin pumppaamo ja johdot sijoitetaan. Kaikilla kiinteistöillä osa töistä on osuuskunnan ja loppu kiinteistönomistajan vastuulla. Kiinteistönomistajan vastuulle jäävät työt voi tilata haluamaltaan yritykseltä, mutta osuuskunta edellyttää verkostoa rakentavalta maanrakennusyritykseltä, että se tekee erikseen tilattaessa kaivutyöt tontilla. Lisäksi LVIS-Kauppila Oy tarjoaa osuuskunnan jäsenille putki- ja sähkötöistä alennuksen normaaliin hintaan verrattuna.

Degerbyn vesiosuuskunnan jäsenet siirtyvät nk. vanhoina jäseninä Itä-Inkoon vesiosuuskunnan jäseniksi ilman liittymismaksua. Liittymislomake täytyy kuitenkin täyttää.

AJANKOHTAISTA KUITULIITTYMISTÄ (24.2.2023)

Karjaan Puhelin on nyt tehnyt rakentamispäätöksen ja tulee toimittamaan kuituliittymiä Kopparnäsintie-Kärrbyntie-alueella. Kuitukaapeli tullaan auraamaan lähelle kunnan runkolinjaa sen valmistumisen jälkeen ja vesiosuuskunnan urakoitsija (Marela) kaivaa kiinteistökaapelin tontin rajalle samanaikaisesti vesiosuuskunnan tonttiliittymän kanssa.

INKOON KUNTA RAKENTAA DEGERBYSSÄ (24.2.2003)

Vuonna 2023 kunnan tekninen toimi parantaa Degerbyn asemakaava-alueen katuja. Furuborgintie asfaltoidaan ja Degerbyntieltä etelään rakennetaan uusi Kukkulan alue. Samalla Itä-Inkoon vesiosuuskunta rakentaa vesi- ja viemäriverkon Inkoon kunnan päättämälle toiminta-alueelle.

Inkoon kunta rakentaa siirtoyhteyden välille Degerby – Störsvik. Yhteyden avulla saadaan talousvesi Siuntiosta ja jätevesi johdetaan Siuntion ja Kirkkonummen kautta Espooseen. Inkoon kunnan työmaiden ajankohtaistiedot löytyvät osoitteesta: https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa/ajankohtaista