SUUNNITELMASTA TOTEUTUKSEEN

 • Alustava suunnitelma rakennettavan alueen (linkki) laajuudesta (osuuskunta)
 • Liittyminen osuuskuntaan (kiinteistönomistaja)
 • Tilauslomakkeen täyttö (kiinteistönomistaja). Tämä sitoo tilaajaa, jos alueelle saadaan riittävästi tilaajia niin, että rakentaminen toteutuu.
 • Tilauslomakkeella kiinteistönomistaja ilmoittaa, tilauksen laajuuden.
 • Urakkatarjoukset (osuuskunta)
 • Liittymismaksutulojen ja urakkasumman vertailu (osuuskunta)
 • Tilausten perusteella ratkaistaan, kuinka laajana verkosto toteutetaan
 • Päätös urakan aloittamisesta (osuuskunta)
 • Sopimus (osuuskunta ja kiinteistönomistaja)
 • Rakentaminen (osuuskunta)
 • Osa töistä tontilla on kiinteistönomistajan vastuulla
 • Käyttöönotto

Rakentaminen etenee omina projekteinaan vaiheittain (linkki):

 • Alueen 1 rakentaminen 2023
 • Alueen 2 rakentaminen 2024 (alustava)
 • Alueen 3 rakentaminen 2025 (alustava)

Verkosto voidaan toteuttaa suppeampana tai laajempana kuin kartalla on esitetty. Kaikkien kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä osuuskuntaan.OHJEITA KIINTEISTÖNOMISTAJILLE

(Tämä osuus on työn alla)

KARTTOJA

Sivu avautuu otsikkoa klikkaamalla

PAINEVIEMÄRÖINTI

Sivu avautuu otsikkoa klikkaamalla

YHTEISTYÖ

Putki- ja sähköasennukset

Kiinteistönomistajan vastuulla on työt pumppaamolta vedenkulutuspisteisiin. Tähän tarvitaan maanrakennuksen, putkiasennuksen ja sähköasennuksen ammattilaisia. Osuuskunta on neuvotellut siitä, että sen käyttämä maanrakennusyritys tekee tarvittavat kaivutyöt kiinteistönomistajan tilauksesta. Lisäksi LVIS-Kauppila Oy on tarjoutunut tekemään putki- ja sähköasennuksia. Osuuskunta on neuvotellut näiden yritysten kanssa hinnoista, joita töissä noudatetaan. Kiinteistönomistaja voi toki käyttää muitakin yrityksiä töiden suorittamiseen.

Valokuituyhteys

Nopea nettiyhteys on mahdollista, jos Karjaan puhelin saa riittävästi tilaajia. Itä-Inkoon vesiosuuskunta ja Karjaan puhelin tekevät yhteistyötä valokuituyhteyden saamiseksi alueelle. Markkinointia varten osuuskunta toimittaa Karjaan puhelimelle niiden osakkaiden yhteystiedot, jotka ovat antanee siihen suostumuksensa. Tontilla kaapeli on tarkoitus sijoittaa samaan kaivantoon vesijohdon ja viemärin kanssa.