KARTTOJA


Tällä sivulla olevat kartat ovat viitteellisiä ja niissä on kuvattu yleisellä tasolla sitä, mille alueelle vesihuoltoverkon rakentamista on hahmoteltu. Kartat ovat luonnoksia ja rakennettu verkko voi olla laajempi tai suppeampi kuin kartoissa esitetty.