KARTTOJA


Tällä sivulla olevissa kartoissa on kuvattu yleisellä tasolla sitä, millä alueilla vesihuoltoverkkoon liittyminen on mahdollista.

1-alue

Inkoon kunta on määrännyt Degerbyhyn vesihuollon toiminta-alueen (kartta vasemmalla). Tuolla alueella vesiosuuskunta tarjoaa mahdollisuutta liittyä vesijohto- ja viemäriverkkoon.

Osuuskunnan 1-alueeseen kuuluu myös nk. siirtolinja, jonka varrella Kopparnäsintien alkupäässä ja Kärrbyntiellä on mahdollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkkoon. Myös Kocksbyntien alkupäässä on liittymismahdollisuus.

Edellä mainitut verkosto on rakennettu vuonna 2023. Ota yhteyttä Itä-Inkoon vesiosuuskuntaan, jos haluat liittyä rakennettuun verkkoon.

2-alue

Vuonna 2024 on tarkoitus rakentaa vesihuoltoverkko 2-alueelle (kuva vasemmalla).  Rakentamispäätöksen jälkeen liittymän tilaajiin otetaan yhteyttä varsinaisen sopimuksen laatimiseksi.

Johtojen sijoittamisesta otetaan yhteyttä kiinteistönomistajiin. Sijoittamisesta laaditaan sopimus.

Rakennettavan verkon laajuus riippuu tilaajien määrästä ja niiden sijoittumisesta. On mahdollista, että kaikille oheisen kartan alueella sijaitseville kiinteistöille verkostoa ei voida rakentaa.