Anslutningsavgifter

ALLMÄN ANSLUTNINGSAVGIFT 

UPPDATERAD PRISLISTA FÖR ANSLUTNINGAR UNDER 2024

PRISLISTA FÖR ANSLUTNINGAR SOM BYGGS UNDER 2023 

(GÄLLER EJ MEDLEMMAR I DEGERBY VATTENANDELSLAG)

PRISLISTA FÖR MEDLEMMAR I DEGERBY VATTENANDELSLAG, ANSLUTNINGSARBETEN UNDER 2023