FRÅN PLAN TILL GENOMFÖRANDE

 • Preliminär plan över omfattningen av det område (länk) som andelslaget svarar för 
 • Ansök om medlemsskap i andelslaget (fastighetsägaren)
 • Ifyllandet av beställningblanketten (fastighetsägaren). Bindande beställning ifall delområdet får tillräckligt med abonnenter att byggandet kan förverkligas.
 • Med beställningsblanketten anmäler fastighetsägaren beställningens omfattning.
 • Entreprenadavtal (ingås med andelslaget)
 • Avsstämning av anslutningsavgifterna och entreprenadens pris (andelslaget)
 • På basis av abonnemangen avgörs från fall till fall omfattningen av det område som kommer att förverkligas 
 • Beslut fattas om att inleda entreprenaden (andelslaget)
 • Avtal (ingås mellan andelslaget och fastighetsägaren)
 • Byggandet (andelslaget)
 • En del av byggandet på tomten är på fastighetsägarens ansvar
 • Ibruktagning

Byggandet fortskrider som individuella projekt i etapper (länk):

 • Område 1 byggs 2023
 • Område 2 byggs 2024 (uppskattning)
 • Område 3 byggs 2025 (preliminärt)

Nätet kan förverkligas i snävare eller vidare omfattning än den som framgår av kartskisserna. Det lönar sig för alla intresserade att ta kontakt med andelslaget.RÅD TILL FASTIGHETSÄGARNA

(Under arbete)

KARTOR

Sidan öppnas genom att klicka på rubriken

TRYCKAVLOPPSSYSTEM

Sidan öppnas genom att klicka på rubriken

SAMARBETE

VVS och elinstallationer

Fastighetsägaren ansvarar för arbetet från pumpstationen till förbrukningsstället. Detta kräver proffs inom markbyggnad, rörinstallation och elinstallation. Andelslaget har förhandlat med det företag som används för att göra nödvändiga schaktarbeten på uppdrag av fastighetsägaren. Dessutom har LVIS-Kauppila Oy erbjudit sig att utföra VVS- och elinstallationer. Andelslaget har förhandlat med dessa företag om de priser som kommer att tillämpas i arbetet. Självfallet kan fastighetsägaren använda andra företag för att utföra arbetet.

Fiberoptisk anslutning

En snabb internetanslutning är möjlig om Karis Telefon Ab får tillräckligt många abonnenter. Östra Ingå vattenandelslag och Karis Telefon Ab samarbetar för att få en fiberoptisk anslutning till området. För marknadsföringsändamål skickar andelslaget kontaktuppgifterna till de medlemmar som har gett sitt samtycke till Karis Telefon Ab. På tomten kommer kabeln att läggas i samma dike som vatten- och avloppsledningen.