KARTOR


Kartorna på denna sida är endast kursoriska och beskriver på ett övergripande sätt planen för det område för vilket byggandet av vatten- och avloppsledningsnätet har planerats. Kartorna är skisser och det byggda nätet kan vara vidare eller snävare till omfattningen än vad som visas på kartorna.