ANSLUTNING TILL VATTENTJÄNSTNÄTET

Fastigheten kan anslutas till vatten- och avloppsnätet när fastighetsägaren har blivit medlem i andelslaget och ingått ett medlemsavtal. Om det inte finns något nät byggt i det område där medlemmen har sin fastighet utreder andelslaget möjligheten att bygga en anslutning genom att be fastighetsägaren att lägga in en beställning. Då tillräckligt många beställningar kommer in påbörjas byggandet och anslutningsavtal ingås med fastighetsägaren. Byggnationens omfattning kan skilja sig från vad som framgår av de preliminära kartorna.

MEDLEMSANSÖKAN

Öppna länken genom att klicka på rubriken

ANSLUTNINGSBESTÄLLNING FÖR FASTIGHET

Öppna länken genom att klicka på rubriken

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Öppna länken genom att klicka på rubriken