Styrelse och disponent

Tapio Kallio, ordförande, 0400 407 791

Risto Saarinen, vice ordförande , 045 7872 2003

Leif Nystén, sekreterare, 0400 874 362

Lena Selén, medlem, 040 541 8526

Seppo Antikainen, medlem, 0400 577 100

Peter Bergman, medlem och disponent, 050 300 7515